Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองคายังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาภาคการเงินของประเทศกรีซที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และมีความเป็นได้ที่จะทาให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ของกรีซ รวมไปถึงการที่กรีซอาจจะต้องออกจากยูโรโซน ปัญหาดังกล่าวยังกดดันค่าเงินยูโรลงต่อเนื่อง ค่าเงินยูโรตอนนี้กลับมาอยู่ที่ระดับ 1.2830 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ในขณะที่ราคาทองคาในตลาด Comex เมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยที่ในช่วงตลาด Comex มีช่วงการซื้อขายบริเวณ 1,560 – 1,563 เหรียญ โดยไปทาจุดสูงสุดที่ระดับเมื่อวานประมาณ 1,582 เหรียญ และกลับมาปิดตลาด Comex ที่ระดับ 1,561 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคายังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับสาคัญที่ระดับ 1,520 เหรียญ และแนวต้านสาคัญที่ระดับ 1,570 เหรียญ ยังคาดว่าการลงทุนจาเป็นที่จะต้องบริหารพอร์ทการลงทุนให้เหมาะสมตามทิศทางการเคลื่อนไหวของแนวโน้มและราคาทองคา

สรุปได้ว่า ให้นักลงทุน Gold Futures บริหารพอร์ทการลงทุนให้ดีในทิศทางขาลง โดยพยายามหาวิธีการทากาไรในทิศทางและแนวโน้มขาลง

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทางขาลง โดยเป็นลักษณะของการขายก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อเพื่อปิดสถานะ short

Weekly

ยังเป็นการรอทากาไรในทิศทางขาลง โดยไม่ได้ถือ long position ใดๆ

Monthly

ถือ long position ไม่น่าเกิน 10% หรือขายปิดสถานะเพื่อกลับมาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่ง

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,582 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,590 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,370 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,563 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,555 – 1,565 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,563 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-กลุ่มรัฐมนตรีคลังยุโรปประกาศต่อกรีซอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ โดยเตือนถึงความเสี่ยงของกรีซที่อาจถูกขับออกจากสหภาพยุโรปหากกรีซไม่จัดตั้งรัฐบาลใหม่และปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อตกลงเรื่องการช่วยเหลือทางการเงิน ในขณะที่รัฐมนตรีคลังหลายรายระบุว่า อาจมีหลายๆ ประเด็นเล็กๆ ที่กรีซต้องทาให้สาเร็จเพื่อรักษาเส้นชีวิตทางการเงินมูลค่า 1.30 แสนล้านยูโร และบางรายกล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่าประเทศที่เหลือในภูมิภาคอาจขับให้กรีซออกไปหากรัฐบาลไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้

-รัฐมนตรีคลังออสเตรียกล่าวเมื่อวานนี้ว่า กรีซอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือใดหากไม่ทาตามข้อตกลงสัญญา และเตือนว่ากรีซไม่เพียงอาจออกจากยูโรโซน แต่อาจออกจากสหภาพยุโรปไปเลย อย่างไรก็ตาม กรีซอาจกลับเข้ามาร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งหากหยุดใช้สกุลเงินยูโร ซึ่งในสนธิสัญญาลิสบอนระบุไว้ว่า หนึ่งประเทศสามารถเลือกที่จะออกไปได้แต่ไม่สามารถถูกบังคับให้ออก

ในวันนี้นายฟรานโคซิส ออลลองด์จะกล่าวคาปฎิญาณเพื่อรับตาแหน่งหน้าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสและจะเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อเจรจากับนางอังเกลา แมร์เคล ด้วยความเห็นที่ต่างมุมมองในเรื่องมาตรการรัดเข็มขัด นอกจากนี้ในวันนี้ก็เป็นเส้นตายสาหรับการครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตรทางกฎหมายต่างประเทศของกรีซมูลค่า 4.5 แสนล้านยูโร ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับประเทศ

-มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารของอิตาลี 26 แห่ง โดยระบุถึงการดาเนินงานที่ท้าทายมากขึ้นของธนาคารดังกล่าวเนื่องจากวิกฤตหนี้ยุโรปยังคงถ่วงเศรษฐกิจของอิตาลี ขณะที่ระบุว่าธนาคารทุกแห่งยังมีแนวโน้มในเชิงลบ

-พรรคคริสเตียน เดโมเครติค ยูเนียน (ซีดียู) ของนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี พ่ายศึกเลือกตั้งในรัฐนอร์ท ไรน์-เวสท์ฟาเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ขณะที่ พรรคโซเชียล เดโมเครติก พาร์ตี (เอสพีดี) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก สามารถเก็บคะแนนเสียงในรัฐดังกล่าวได้มากขึ้น ส่งผลให้ครองอานาจในระดับรัฐบาลท้องถิ่น

-อิตาลีระดมทุนได้ตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ที่ 5.25 พันล้านยูโรในการประมูลขายพันธบัตรรัฐบาล 4 ชุดเมื่อวานนี้ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรที่มีอายุการไถ่ถอนมากกว่า 10 ปี ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ของประเทศเริ่มคลี่คลายลง ในขณะเดียวกัน สเปนประมูลขายตั๋วเงินคลังอายุ 12 และ 18 เดือนได้ตามเป้าที่ 2.9 พันล้านยูโร (3.8 พันลานดอลลาร์) โดยมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นจากการประมูลในเดือนที่แล้ว

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,561.00 USDต่อออนซ์ ลดลง 23.00 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,555.00 - 1,585.80 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวลดลงจากความกังวลในปัญหาหนี้ของยุโรป โดยล่าสุดการจัดตั้งรัฐบาล ของกรีซยังไม่สาเร็จและยืดเยื้อต่อมาจนถึงวันนี้ และมีความเป็นไปได้ว่ากรีซจะมีการเลือกตั้งใหม่ นักลงทุนกังวลว่ากรีซอาจต้องออกจากยูโรโซน และไม่มั่นใจในค่าเงินยูโร ทาให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นมาก และราคาน้ามันปรับลดลงต่อเนื่อง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,554 USDต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้นมาก คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,528 และถัดไปบริเวณ 1,522 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,575 และถัดไปที่ 1,585 แนะนานักลงทุนที่เล่นในระยะ 1 – 2 วัน Trading ในกรอบ 1,516 – 1,585 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,612/1,630 และแนวรับบริเวณ 1,522 และถัดไป 1,516 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,522 – 1,630 USDต่อออนซ์

Technical Analysis

ภาพกราฟทางเทคนิคยังมีสัญญาณ bearish ต่อเนื่อง เมื่อ MACD ในรายสัปดาห์ติดลบเพิ่มขึ้น และราคาหลุดแนวรับเส้น MA 400 วันบริเวณ 1,572 คาดว่าวันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมามีบริเวณแนวรับ 1,528/1,522 ถ้าหากหลุด 1,522 ที่เป็น Low เดิมคาดว่าจะมีแนวรับถัดไปบริเวณเส้น MA 100 สัปดาห์บริเวณ 1,516 ส่วนแนวต้านคาดว่ามีที่บริเวณ 1,575/1,585 ภาพกราฟเป็นแนวโน้มขาลง คาดว่าเป้าหมายการลงอาจไปที่บริเวณ 1,522 / 1,516 นักลงทุนที่เปิด Short ไว้ถือต่อโดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,522/1,516

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,600 Trading ในกรอบ 1,500 – 1,600

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 แนะนา ถ้า rebound ขึ้นบริเวณ 1,600 แนะนาให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,522/1,500

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Key Points in Precious Market

-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่า ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในเรื่องหนี้สินของยุโรปและปัญหาการเมืองของกรีซ ( - ) มูดีส์ปรับลดอันดับเครดิตธนาคารอิตาลี 25 แห่ง ( - ) สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ( - ) ปัญหาในภาคธนาคารของสเปนทาให้ต้องมีการเพิ่มทุน ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )

-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมรมว.คลังยูโรโซนในวันนี้ การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ และติดตามวากรีซจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับ IMF หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไป การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (23 พ.ค.) ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง

-การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันอังคาร ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนพ.ค. ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนมี.ค. ตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมี.ค. วันพุธ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนเม.ย. ข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กาลังผลิตเดือนเม.ย. เฟด เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 24-25 เม.ย. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจสหรัฐเดือนเม.ย.

-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,277.11 ตัน

HGF

- ทองร่วงต่ำสุดรอบปี

- ฟิทช์เตือนอาจลดเครดิตประเทศในยุโรป

- ทองยังมีแนวโน้มลงต่อแต่อาจดีดตัวช่วงสั้นหลังปรับตัวลงมาแรง

ราคาทองคำปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดในรอบปี ภายหลังความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติของกรีซประสบความล้มเหลวเพื่อให้กรีซรอดพ้นจากภาวะล้มละลายทำให้กรีซต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเดือนมิ.ย. ซึ่งประเมินว่าการเลือกตั้งใหม่ก็อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จนเริ่มมีความกังวลว่าจะมีการปรับลดความน่าเชื่อถือของประเทศในกลุ่มยุโรปตามมาหลังจากที่ ฟิทช์ออกมาเตือนว่าถ้ากรีซออกจากสมาชิกยูโรโซน ประเทศ ในกลุ่มยุโรปจะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือของประเทศ นักลงทุนจึงยังต้องการถือครองเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไป ขณะที่มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆออกมา รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงแรงหลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,575 ดอลลาร์ จนลงไปต่ำสุดที่บริเวณ 1,556 ดอลลาร์สำหรับการซื้อชายในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่วนภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคก็ยังมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลงต่อหลังจากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,570-1,575 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับสำหรับปิดสถานะตัดขาดทุนฝั่งซื้อของวานนี้ได้ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,540-1,545 และ 1,520 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนกรณีที่ราคาดีดตัวขึ้นมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,565-1,570 ดอลลาร์ และยังต้องระวังแรงขายที่คาดว่าจะมีกลับออกมาหากราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณดังกล่าว เช่นเดียวกันกับราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรง จนทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 28.0 ดอลลาร์ และคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้

Gold Future (June)

ราคาทองปรับตัวลงหลุดแนวรับที่เป็นจุดปิดสถานะตัดขาดทุนบริเวณ 1,570-1,575 ดอลลาร์ จนทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของราคายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อ แต่ด้วยราคาปรับตัวลงมามากจึงอาจมีการดีดตัวระยะสั้นเกิดขึ้น โดยมีแนวต้านสำหรับเปิดสถานะขายอยู่ที่บริเวณ 1,565-1,570ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,575 ดอลลาร์

Silver Future (June)

ราคาโลหะเงินปรับตัวลงค่อนข้างแรง จึงมีแนวโน้มที่จะเริ่มดีดตัวระยะสั้นเกิดขึ้น โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ หากราคาฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านดังกล่าว สามารถเลือกเปิดสถานะขายเก็งกำไรได้ต่อไป โดยมีจุดปิดสถานะอยู่ที่บริเวณ 28.90-29.0 ดอลลาร์