Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 กันยายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 กันยายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค ายังมีการเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้น โดยเป็นการเก็งก าไรเพื่อรับข่าวอีซีบี โดยขึ้นไปทดสอบ

จุดสูงสุดที่ระดับ 1,715 เหรียญ ก่อนที่จะเกิดแรงเทขายท าก าไรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดผิดหวัง

กับตัวเลข ADP Non-farm employment change ที่ออกมาดีกว่าที่คาดอย่างมากถึง 59,000 ต าแหน่ง ท าให้

เกิดแรงเทขายในตลาดทองค า รวมทั้งการร่วงลงของยูโรดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ท าให้ราคาทองค าหลุด

ระดับ 1,700 เหรียญลงมาได้ อย่างไรก็ดี พบว่าตลาดยังมีแรงซื้อและขายสลับกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ตลาด Gold Futures และตลาด Spot เช่นกัน ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures เมื่อวานสูงขึ้นกว่าวันก่อนอยู่

ที่ 13,000 คู่สัญญา ขณะที่ตลาดเริ่มรอความคาดหวังคือตัวเลข Non-farm employment change ซึ่งจะ

ประกาศในคืนนี้วันนี้ หากตัวเลขนี้ดีขึ้นกว่าที่คาดอีกอย่างมากเหมือนเมื่อคืนก็มีโอกาสให้ราคาทองค าปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่องได้ ราคาทองค ายังคงเป็นทิศทางขาขึ้น โดยที่ตลาดมีการแกว่งตัวอย่างที่ได้เตือนไว้แล้ว

จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ผิดเพี้ยนไปจากทิศทางการคาดการณ์ คาดว่าทองค ามีจะมีแนว รับแรกที่ส าคัญที่

ระดับ 1,690 เหรียญ และแนวรับรองอยู่ที่ระดับ 1,685 เหรียญ โดยไม่คิดว่าราคาจะตกลึกนัก ในขณะที่แนวต้าน

ด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,715 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมื่อวาน

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัว โดยคาดว่าจะเคลื่อน

ตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,690 -1,700 เหรียญ

รอการประกาศตัวเลข Non-farm employment

change คืนนี้ ขอให้นักลงทุนเตรียมความพร้อม

Weekly

รอแนวรับลงไปที่บริเวณ 1,685 เหรียญ ซื้อเพิ่ม

ในบริเวณดังกล่าว คาดหวังว่าเมื่อวานคงขายท า

ก าไรไปบางส่วนในขณะที่ราคาขึ้นไปทดสอบแนว

ต้านด้านบน Portfolio อยู่ที่ 30-40% เช่นเดิม

Monthly

เป็นลักษณะการทยอยเข้าช้อนซื้อและขายท า

ก าไรเป็นรอบเช่นเดียวกัน พอร์ท 40% ซื้อ

บริเวณแนวรับที่ระดับ 1,685 เหรียญ ต่ ากว่าแนว

รับของนักลงทุนรายวันเพียงเล็กน้อย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหกเดือน หลังจากนายมาริโอ

ดรากี ประธานอีซีบีเริ่มต้นแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อพันธบัตร

รอบใหม่ตามคาด โดยราคาทองค าขึ้นไปท าจุดสูงสุดที่ระดับ 1,715 เหรียญ

โดยประมาณในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนการแถลงของนายดรากี แต่ภายหลังก็

ปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับ 1,700 เหรียญครั้งหนึ่งเมื่อนายดรากีขึ้นสู่แท่น

แถลงการณ์อย่างไรก็ตาม สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัว

สูงขึ้น 11.6 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,705.6 เหรียญ

-นายดรากีกล่าวเมื่อวานนี้ว่า สกุลเงินยูโรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

และอีซีบีจะออกมาตรการที่เรียกว่า Outright Monetary Transactions หรือ

OMTs เพื่อจัดเตรียมแผนเตือนภัยที่มีประสิทธิผลก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินต่อวิกฤต

หนี้สาธารณะ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าว อีซีบีมีอ านาจในการเข้าซื้อพันธบัตร

อย่างไม่จ ากัดด้วยอายุครบก าหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี

-ปริมาณการถือครองทองค าของกองทุน ETFs แตะระดับสูงสุดที่ 72.1 ล้าน

ออนซ์ หรือ 2,044 ตัน เมื่อวานนี้

-นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าราคาทองค าจะปรับตัวลดลงจากการประกาศตัวเลขภาค

การจ้างงานเอกชนที่ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 201,000

ต าแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยตัวเลข

ดังกล่าวออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 142,000 ต าแหน่ง

ในขณะที่การประกาศตัวเลข Unemployment Claims ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่

ผ่านมาออกมาลดลงที่ระดับ 365,000 ราย ดีกว่าที่คาดเช่นกัน

-การรายงานภาคการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาดีขึ้นจะส่งผลลบต่อราคา

ทองค า เนื่องจากเป็นการลดความคาดหวังที่ว่า เฟดอาจออกมาตรการ QE3

ในเร็วๆ นี้ โดยความสนใจต่อไปจะมุ่งไปที่การประกาศตัวเลข Non-farm

payrolls ของสหรัฐในวันศุกร์ และการประชุม FOMC ครั้งต่อไปจะอยู่ในช่วง

วันที่ 12 - 13 กันยายน

-นายมาริโอ ดรากี มีความกังวลถึงการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนี

ในวันที่ 12 กันยายนนี้ว่า กองทุน ESM สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของเยอรมนี

หรือไม่ การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีจะเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญ

ทางฝั่งยุโรป หากมีการตัดสินออกมาในเชิงลบ อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในยู

โรโซน สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดพันธบัตร อย่างไรก็ตาม หากมีการ

ตัดสินในเชิงบวกต่อกองทุน ESM ทางศาลอาจเพิ่มเงื่อนไขให้เยอรมนีให้เข้า

ร่วมการรวมกันของสหภาพยุโรป ส่วนเหตุการณ์ทางฝั่งสหรัฐจะมุ่งไปที่การ

ประกาศตัวเลข Non-farm payrolls และการประชุม FOMC ตามล าดับ

-นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ขานรับการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ของประเทศที่มีปัญหาหนี้สินในยูโรโซน เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของประเทศ

ดังกล่าว