Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 11 กันยายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 11 กันยายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ในตลาดเอเชียระหว่าง 1,730 – 1,736 เหรียญและค่อยๆ

มาปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX เมื่อคืนวานนี้ โดยลงไปท าจุดต่ าสุดที่ระดับ 1,727 เหรียญ

โดยประมาณ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,731.8 เหรียญ โดยที่เมื่อวานไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่

ส าคัญ ในขณะนี้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการรอข่าวการปะชุม FOMC โดยที่ MTS Gold คาดว่า

ราคาทองค าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ต่อไประหว่าง 1,725 – 1,735 เหรียญในวันนี้ ยังคงแนะน าให้เป็น

การบริหารพอร์ทและบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมในสภาวะที่มีการประกาศ FOMC ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะแกว่ง

ตัวอย่างมากในคืนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข Trade Balance ของสหรัฐ คาดว่าจะติด

ลบ 4.42 หมื่นล้านดอลลาร์โดยประมาณ ซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดจะท าให้ราคาทองค าปรับตัวสูงขึ้น โดยที่พรุ่ งนี้

จะมีตัวเลข Import Price ซึ่งคาดว่าจะออกมาดีขึ้น ในขณะที่วันพฤหัสบดีจะมีตัวเลข Unemployment

Claims ซึ่งคาดว่าจะออกมาแย่ลง และ PPI ที่คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น

สรุปได้ว่า – ภาพรวมคาดว่าราคาจะแกว่งตัวในกรอบแคบ

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,725 -1,735 เหรียญ แนะน าให้ให้เข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และเก็งก าไร

ในกรอบแคบๆ

Weekly

คาดว่าขายท าก าไรโดยส่วนใหญ่ ลดพอร์ทลงเหลือ 10% เพื่อรอข่าวการประชุมของเฟด

Monthly

ลดพอร์ทลงเหลือ 10% เช่นเดียวกัน รอการประชุมของเฟด

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,6 เหรียญ/ออนซ์

Gold Futures V12 เปิดที่ 25, บาท

สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25, บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,7 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,7 – 1,7 เหรียญ ก่อนกลับมา

ปิดตลาดที่ 1,7 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายค่ าคืนวานนี้จากการแข็งค่าของ

สกุลเงินดอลลาร์ และมีการขายท าก าไรบางส่วน เนื่องจากนักลงทุนในตลาด

จับตาไปที่การประชุม FOMC ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า เฟดจะออกมาตรการ QE3

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์ โดยสัญญาทองค าส่งมอบเดือน

ธันวาคมลดลง 8.7 เหรียญ หรือ 0.5% ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,731.80

เหรียญ/ออนซ์

-ลอนดอน เบส โบรกเกอร์ ไทรแลนด์ เมเทิลส์ เชื่อว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่

ส าคัญหากมีการลงทุนในสถานะ Long Position มากเกินไปก่อนการตัดสินใจ

ของเฟด ซึ่งไม่ว่าผลที่ออกมาในปลายสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไร ค าถามที่

แท้จริงก็คือ อะไรคือสิ่งที่ต้องกังวลต่อจากนี้ ในขณะที่หากเกิดความผิดหวังใน

ตลาดทองค าอาจส่งผลต่อการปรับฐานที่รุนแรง ซึ่งผลสะท้อนอย่างต่อเนื่อง

ของเศรษฐกิจสหรัฐผ่านการขยายบัญชีงบดุลของสหรัฐนั้นก าลังเป็นการจ่าย

ยาที่เพิ่มภาวะเงินเฟ้อเข้าสู่เศรษฐกิจ

-อีซีบีจะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ส าคัญ 2 อย่างในสัปดาห์นี้ เรื่องแรกคือ ใน

วันพุธนี้ ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีจะมีการตัดสินว่ากองทุน ESM จะเข้ามามี

บทบาทส าคัญในแผนของอีซีบีเพื่อต่อสู้วิกฤตหนี้ได้หรือไม่ และเรื่องที่สองก็

คือ การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ของประเทศไอร์แลนด์ในวันพุธเช่นกัน โดยโบรก

เกอร์คอมเมิร์ซ แบงก์กล่าวว่า ภาวะ Upside risks อาจเข้ามามีบทบาทหาก

การเจรจาในเรื่อง Fiscal cliff และเพดานหนี้ขอสหรัฐเกิดล้มเหลว หรือหาก

วิกฤตหนี้ยูโรโซนก่อตัวขึ้นมาอีกระลอก ซึ่งจะเป็นการบังคับให้อีซีบีเข้าซื้อ

พันธบัตรประเทศที่เป็นหนี้มหาศาลในยูโรโซน

-ปริมาณความต้องการทองค าในอินเดียยังคงเบาบาง เนื่องจากราคาอยู่ใน

ระดับสูงในรูปของเงินรูปี แต่เทรดเดอร์ต่างๆ มีความคาดหวังที่จะกลับเข้าสู่

ตลาดตามที่เทศกาลยังด าเนินต่อไปอยู่ในอินเดีย โดยมุมไบ เบส บุลเลี่ยน เท

รดเดอร์กล่าวว่า เทศกาลดิวาลี ซึ่งชาวอินเดียจะให้ของขวัญแก่พระเจ้าและ

ครอบครัวในวันมงคล จะดึงความสนใจกลับมา

-ประเทศจีน ผู้ผลิตทองค าอันดับหนึ่งของโลก ผลิตทองค า 31.3 ตันในเดือน

กรกฎาคม ส่งผลให้ยอดการผลิตรวมในช่วง 7 เดือนแรกของปีอยู่ที่ระดับ 208

ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมา 7%

-้างอิงข้อมูลจาก CFTC ระบุว่า นักเก็งก าไรในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สและ