Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 20 กันยายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 20 กันยายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – โดยภาพรวม ราคาทองค ายังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,760 - 1,773 เหรียญ โดยดู

ลักษณะเป็นการเคลื่อนตัวตามสภาพข่าวและเศรษฐกิจที่ออกมา เมื่อวานมีบางช่วงที่ราคาทะลุ 1,775 เหรียญ

ขึ้นไปได้ คงเป็นจากเรื่องข่าวการที่ญี่ปุ่นประกาศมาตรการใช้QE ก็เลยท าให้ตลาดมีการปรับซื้อ แต่ก็ไม่ท าให้

ราคาวิ่งขึ้นไปเท่าไรนัก โดยไปท าจุดสูงสุดเพียงที่ระดับ 1,778 เหรียญโดยประมาณ ก่อนที่จะถูกแรงเทขาย

และปรับตกลงมา โดยภาพรวมยังคงคิดว่าราคาเป็น Sidewayในกรอบ 1,760 – 1,773 เหรียญ ในวันนี้ตัวเลข

ทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะออกมา โดยเฉพาะตัวเลข Unemployment Claims ซึ่งคาดว่าดีขึ้น คือคาดว่าคน

ว่างงานจะน้อยลง 8,000 ต าแหน่ง อาจท าให้ราคาทองค าปรับตัวลดลงได้ รวมทั้งตัวเลข Flash

Manufacturing PMI ก็คาดว่าจะดีขึ้น

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,760 -1,773 เหรียญ โดยซื้อขายตามสภาพการแกว่งตัวของราคา

Weekly

คง Portfolio ประมาณ 40- 50% ซื้อและขายสลับกันไปบ้าง

Monthly

ซื้อบริเวณแนวรับ และขายท าก าไรบริเวณแนวต้าน ถือครอง Portfolio ประมาณ 40-50%

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,767 เหรียญ/ออนซ์

Gold Futures V12 เปิดที่ 25,940 บาท

สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25,700 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,769เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,762 – 1,774 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,772 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค า ปรับตัวสูงขึ้น ไปท าจุดสูงสุดที่ร ะดับ 1,779.3 เหรียญเมื่อคืนนี้ หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม ด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย์อีก  10 ล้านล้านเยน  (1.26  แสนล้านดอลลาร์  ) รวมไปถึงการที่สมาชิกเฟดได้กล่าวว่า ควรมีการใช้มาตรการ QE3 ต่อไปแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่เหนือระดับ 2% ภายหลังร าคาทองค าปรับตัวลดลงปิดตลาด  COMEX  ที่ระดับ 1,771.70 เหรียญ มีป ริมาณการซื้อขายประมาณ  10% เหนือค่าเฉลี่ย 30 วัน

-นายเดนนิส การ์ต แมน ผู้อ านวยการของหนังสือพิมพ์การ เงินและสินค้าโภคภัณฑ์กล่าวว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างแรงกดดันให้กับธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่มีทางเลือก จึงท าให้ต้องเจริญรอยตาม เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความรู้สึกตึงเครียดจากค่าเงินเยนที่แข็งค่า และการแพร่กระจายของวิกฤตหนี้ยุโรป

-เทรดเดอร์ต่างๆ ยังได้มีการกล่าวถึงค าพูดจากนายชาร์ลส อีวานส์ประธานเฟดสาขาชิคาโก ที่กล่าวชื่นชมมาตรการ  QE3 และได้ยืนยันซ้ าว่า ความมุ่งมั่นของเฟดก็คือการท าให้ปรับเปลี่ยนแนวโน้มของผลผลิตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในร ะดับต่ าและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงให้ดีขึ้น และอาจจะมีการใช้มาตรการ QE3  ไปจนถึงปี  2013 เพื่อช่วยลดอัตราการว่างงานให้อยู่ต่ ากว่าระดับ  7% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเหนือระดับ 2% ก็ตาม

-ความสนใจในกองทุน ทองค า ETFs เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ด้วยการถือครองทองค าที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่  73.681 ล้านออนซ

-การประกาศตัว เลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้  Building Permits ประจ าเดือนสิงหาคมออกมาที่ระดับ 800,000 ยูนิต ลดลงจากระดับ  810,000 ยูนิตในเดือนกรกฎาคม  Housing Starts  ออกมาที่ระดับ  750,000 ยูนิต ดีขึ้นจากเดิมที่ระดับ  730,000 ยูนิต และ  Existing Home Sales ออกมาที่ระดับ 4.82 ล้านยูนิต เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 4.47 ล้านยูนิต

-สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3014 ดอลลาร์/ยูโร จากการรายงานที่ว่า รัฐบาลเยอรมนีก าลังมองหาทางที่จะท าให้การรวมกันของธนาคารยูโรโซนที่ได้ถูกก าหนดเอาไว้ลดความส าคัญลง โดยการสนับสนุนสิทธิ์ในการเข้าควบคุมซึ่งประเทศขนาดใหญ่กว่าในภูมิภาคอาจมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องนโยบาย

-สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3014 ดอลลาร์/ยูโร จากการรายงานที่ว่า รัฐบาลเยอรมนีก าลังมองหาทางที่จะท าให้การรวมกันของธนาคารยูโรโซนที่ได้ถูกก าหนดเอาไว้ลดความส าคัญลง โดยการสนับสนุนสิทธิ์ในการเข้าควบคุมซึ่งประเทศขนาดใหญ่กว่าในภูมิภาคอาจมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องนโยบาย

-คานาเดี้ยน ไมเนอร์ บีทูโกลด์ คอร์ป จะเข้าซื้อกลุ่ม ซีจีเอ ไมน์นิ่ง เป็นจ านวน 1.1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ) เพื่อได้รับสิทธิ์ในการเป็นเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ นอ กจากนี้ คานาเดี้ยน ไมเนอร์ โกลด์คอร์ป หนึ่งในผู้ผลิตทองค าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก าลังพิจารณาการท างาน