Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค ามีการปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ต่อเนื่อง จากแรงกดดันของค่าเงินยูโรที่ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กดดันท าให้มีแรงขายในตลาดทองค าเข้ามา แม้จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ภาพรวมตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือของสเปน พูดง่ายๆ ว่าตลาดยังเคลื่อนไหวไปในทิศทางตามการอ่อนค่าของเงินยูโร ท าให้ราคาทองค าปรับตัวหลุดระดับ 1,770 เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับแรกที่ส าคัญ แนวรับถัดไปของทองค าจะอยู่ที่ระดับ 1,760 เหรียญและ 1,748 เหรียญตามล าดับ ค าแนะน ายังเป็นลักษระการให้บริหารพอร์ทให้สมดุล รอความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคาก่อนซื้อเพิ่ม คาดว่าราคาเคลื่อนตัวในกรอบ Sideway และออกจะเป็น Sideway Down หลังจากที่หลุด 1,770 เหรียญลงมา ดังนั้นคงต้องจับตาใกล้ชิดกับค่าเงินยูโรว่าจะมีการ Rebound กลับไปหรือไม่อย่างไร โดยภาพรวมของเงินยูโรดอลลาร์เองจะเข้าสู่ภาวะ Oversold และดูจะมีลักษณะของการกลับตัวบ้างในกราฟในระยะสั้นๆ คงต้องรอการคอนเฟิร์มต่อไป ส าหรับทองค าเองคงจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,760 – 1,775 เหรียญในกรอบด้านล่างเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวเป็น Sideway ในช่วง 2 – 3 วันนี้ซึ่งยังไม่มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,760 –1,775 เหรียญ โดยแนะน าให้ขายท าก าไรบริเวณแนวต้านและซื้อกลับบริเวณแนวรับ

Weekly

ยังคงถือครองพอร์ทที่ 40% รอความชัดเจนของทิศทางตลาดก่อนที่จะซื้อเพิ่ม จุดที่จะซื้อเพิ่มอีกครั้งอยู่ที่เบริเวณ 1,755 เหรียญ

Monthly

Portfolio อยู่ที่ 40% รอความชัดเจนของทิศทางตลาดเช่นเดียวกัน รอซื้อเพิ่มที่ระดับประมาณ 1,750 เหรียญลงมา

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,772 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures V12 เปิดที่ 25,900 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25,700 – 25,800 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,776เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,760 – 1,778 เหรียญก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,762 เหรียญ ในเวลาประเทศไทยข่าวที่สำคัญ

คำแนะนำ

-ราคาทองค าปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 อันเนื่องมาจากการที่ไอเอ็มเอฟได้ประกาศเตือนถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อความน่าดึงดูดใจในทองค า โดยสัญญาทองค าส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 10.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,765 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายต่ ากว่าค่าเฉลี่ย  30 วัน

-ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ยกเว้นญี่ปุ่น จะขยายตัว 7.2% ในปี2555 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพ.ค.ที่ 7.6% ขณะที่ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น ในปี2555 ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.3% และลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี2556 ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.6% นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟระบุว่า หลายประเทศในยูโร

โซน รวมถึงสเปนและฝรั่งเศส ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณ ซึ่งรายงานดังกล่าวท าให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในยุโรป ทั้งนี้ รายงานความคิดเห็นของไอเอ็มเอฟส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าไปถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งการแข็งค่าของดอลลาร์จะสร้างแรงกดดันให้กับสัญญาทองค า เพราะจะท าให้สัญญาทองค ามีราคาแพงขึ้นส าหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ

-ก่อนหน้านี้ ราคาทองค าเริ่มได้รับแรงกดดันหลังจากที่สื่อโทรทัศน์ได้เผยแพร่ภาพของการประท้วงของชาวกรีซกว่า 25,000 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมดูแลกว่า 7,000 นาย โดยการประท้วงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต่อต้านการมาเยือ นของนางอังเกลาแมร์เคล ที่ไม่ได้ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือกรีซเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามนางแมร์เคิลกล่าวว่า เธอต้องการให้กรีซคงอยู่ในยูโรโซนต่อไป ซึ่งกรีซมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจ านวนมหาศาล แต่ก็เป็นการด าเนินการที่ยากล าบาก

-ในขณะเดียวกัน นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี เรียกร้องให้รัฐบาลกรีซด าเนินการมากขึ้น ถึงแม้จะรับทราบว่ากรีซมีความก้าวหน้าอย่างมากในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งยุโรปมีการเผชิญหน้ากับวิกฤตความเชื่อมั่นและใช้เวลานานยากล าบากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

-การปรับตัวลดลงของทองค าเป็นวันที่ 3 ท าให้ทองค าลงมาอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับ Overbought และนักวิเคราะห์บางรายได้กล่าวว่า ราคาทองค าจะมีการ Rebound เนื่องจากการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติมจากกลุ่มธนาคารกลางต่างๆ ในขณะที่ RSI ลดลงต่ ากว่าระดับ 60 ซึ่งระดับต่ ากว่า 70 นั้นตลาดมีการพิจารณาให้เป็นระดับ Overextended

-ผลการศึกษาของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IIF) ซึ่งตีพิมพ์ใน El Economista เผยให้เห็นการคาดการณ์ที่ว่า เศรษฐกิจสเปนจะหดตัว 1.8% ในปี2556 หลังจากหดตัว 1.9% ในปี2555 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสเปนได้ประเมินว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อาจหดตัว 1-1.5% ในปี2556 ในขณะที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซนเชื่อว่า การลดยอดขาดดุลงบประมาณของสเปนอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจสเปนที่อ่อนแออยู่แล้ว ซึ่งไอเอ็มเอฟได้คาดการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า สเปนจะไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายในการลดยอดขาดดุลในปี 2012 และ 2013 ได้ เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าจะมีมากกว่าที่สเปนคาดไว้

-เมื่อช่วงประมาณ 7.30 น. ที่ผ่านมา นางเจเน็ท เยลเลน ฝ่ายปกครองของเฟดได้กล่าวในการประชุมไอเอ็มเอฟที่กรุงโตเกียวว่า มาตรการ QE3 ของเฟดได้ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนสหรัฐในระยะยาว