Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าโดยภาพรวมยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,740-1,750 เหรียญ โดยค่อนข้างที่จะกดดัน

ในเชิง Sideway Down โดยที่ราคาทองค ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,745 เหรียญได้ โดยภาพรวมราคาทองค า

ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้านอุตสาหกรรมที่ออกมาดี กราฟทางเทคนิคในระยะสั้นยังดูเป็น Sideway

Down ในระยะปานกลางและระยะสั้นยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาลง จึงแนะน าให้นักลงทุนบริหารความเสี่ยงและปรับพอร์ทให้

เหมาะสมกับตลาดที่เคลื่อนตัวในแนวโน้มขาลงระยะสั้น เพื่อระวังการ Mark to Market โดยที่ราคาทองค าจะมีแนวรับถัดไป

ที่ระดับ 1,730 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1,745 เหรียญ

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,730 –1,745 เหรียญ ยังมองกรอบเป็นทิศทางแกว่งในแนวโน้มขาลงในระยะสั้นๆ

Weekly

ปรับพอร์ทลง 30% รอดูความชัดเจน ยังไม่แนะน าให้เข้าช้อนซื้อ

Monthly

รักษาพอร์ทไว้ที่ 40-50% รอดูความชัดเจน ยังไม่แนะน าให้เข้าช้อนซื้อเพิ่ม

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,750 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures V12 เปิดที่ 25,520 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25,300 - 25,400 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,738เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,738 – 1,745 เหรียญ

ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,745 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าปรับตัวลดลงขึ้นเมื่อคืนนี้ จากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง และความไม่แน่นอนในข้อตกลงของเยอรมนีและฝรั่งเศสในการต่อสู้กับวิกฤตหนี้ยูโรโซน ซึ่งได้กระตุ้นให้นักลงทุนในตลาดทองค าขายท าก าไรหลังจากการฟื้นตัวขึ้นมาล่าสุด อีกทั้ง นักลงทุนยังรอข่าวผลการประชุมอียูซัมมิทของกลุ่มผู้น ายุโรปในกรุงบรัสเซลส์ที่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 8.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,744.7 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อ

ขาย 40%

-Open Interest ในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง 3% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากองทุนต่างๆ ก าลังปรับสถานะและปรับเปลี่ยนการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้นที่มีผลตอบแทนดีกว่า

-ราคาทองค าเคลื่อนตัวตามตลาดหุ้น S&P 500 ที่ปรับตัวลดลงหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐเมื่อคืนนี้ ได้แก่Unemployment Claims พบว่า มีคนตกงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 388,000 ต าแหน่ง จากเดิมที่ 342,000 ต าแหน่ง คือคนตกงานเพิ่มขึ้น 46,000 ต าแหน่ง และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 367,000 ต าแหน่ง ในขณะที่ Philly Fed Manufacturing Indexประจ าเดือนตุลาคมออกมาดีขึ้นที่ระดับ 5.7 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.3

-ทางฝั่งยุโรป กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายได้รวมตัวกันในกรุงบรัสเซลส์เป็นเวลา 2 วัน ส าหรับการประชุมอียูซัมมิท ซึ่งเป็นก าหนดการ 1 ใน 3 แผนงานก่อนคริสมาสต์ ด้วยแผนที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันต่างๆ เช่น สหภาพธนาคาร และสหภาพการคลัง

-นางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ออกมาเรียกร้องให้มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นในอียู ด้วยการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจของอียูในการออกเสียงโต้ประเด็นงบประมาณของประเทศสมาชิก โดยนางแมร์เคลกล่าวต่อสภาล่างของเยอรมนี (Bundestag) เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้น าจาก 27 ประเทศของอียูจะเริ่มขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ว่า คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจของอียูควรมีสิทธิอ านาจในการประกาศให้งบประมาณ "เป็นโมฆะ"

-นายโฮเซ่ มานูเอล บาร์รอโซ่ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวต าหนิกลุ่มผู้น ายุโรปว่าไม่ได้ท าอะไรเพื่อพัฒนาอียูเลย ซึ่งเขารู้สึกไม่พอใจกับผลความคืบหน้า และต้องการให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นเร่งด่วน พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้เยอรมนียอมให้มีการผ่อนคลายเรื่องมาตรการรัดเข็มขัด

-นอกจากนี้ แรงกดดันในราคาทองค ายังได้รับอิทธิพลมาจากโกลด์แมน แซคส์ ที่กล่าวถึงทิศทางแนวโน้มขาลงในเรื่องราคาน้ ามันดิบ จากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ ามันที่ผิดแปลกไปจากเดิมในสหรัฐและแคนาดา

-แหล่งข้อมูลจากรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวานนี้ว่า การระดมทุนโดย ตรงของกองทุน ESM ต่อธนาคารที่มีปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2013 ซึ่งมีการบรรลุข้อตกลงในขอบข่ายงานทางกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพธนาคารในสิ้นปีนี้ โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารยุโรป 6,000 แห่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยอีซีบีในช่วงต้นปี 2014

-สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศคงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารของเยอรมนีเอาไว้ที่  "เชิงลบ" โดยมีสาเหตุหลักๆดังนี้คือ ผลก าไรที่ยังคงได้รับแรงกดดันผลก าไรจากการแข่งขันที่รุนแรง, อัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ า และการขยายตัวอย่างจ า กัดของสินเชื่อ นอกจากนี้ มูดีส์ยังพิจารณาถึงความอ่อนแอในด้านการด าเนินงาน อันเนื่องมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วยุโรป ตลอดจนคุณภาพสินทรัพย์ที่ถดถอย และศักยภาพที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการรับมือกับภาวะขาดทุนของธนาคาร