Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เป็นแบบ Sideway down รายวันเมื่อวานนี้โดยราคาทองค าปรับตัวลดลง

ในช่วงปลายตลาด COMEX ในตลาดเป็นเพียงการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,732 – 1,736 เหรียญ และค่อยๆ

ปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX ในเช้าวันนี้ราคาทองค าปรับตัวลงมาท าจุดต่ าสุดที่ประมาณ 1,721 เหรียญจากแรง

กดดันของค่าเงินยูโรที่ยังอ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่กรีซยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะมี

การประชุมในวัน 20 พ.ย. นี้อีกครั้ง ในส่วนของทางเทคนิคเองการที่ราคาทองค าไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1,730 เหรียญได้

ท าให้การที่จะตัดเข้าสู่ Golden Cross ยังยืดระยะเวลาออกไป ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปรวมตัวกันอยู่บริเวณ 1,715 – 1,720

เหรียญ ซึ่งระดับ 1,720 เหรียญจะถือว่าเป็นแนวรับที่ส าคัญของทองค า ในขณะที่ Oscillator ในระยะสั้นเริ่มบ่งบอกภาวะ

Divergence เป็น Bullish Divergence บ้างเล็กน้อยในกราฟระยะสั้นราย 15 นาทีและ 30 นาทีโดยคาดว่าราคาทองค าจะ

เคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,720 – 1,730 เหรียญเท่านั้นในวันนี้โดยให้จับตาดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรซึ่งอยู่

ในภาวะขาลง ฉะนั้นการที่ทองค าจะวิ่งกลับขึ้นไปคงต้องใช้ระยะเวลายาวนานขึ้นจนถึงวันที่ 20 พ.ย. โดยประมาณ

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,720 – 1,730 เหรียญ แนว Stop loss จะอยู่ที่ระดับ 1,718 เหรียญ

Weekly

ยังคงถือครอง Portfolio เป็น 40-50% เข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น แนว Stop loss จะอยู่ที่ระดับ 1,700 เหรียญ

Monthly

เป็นจังหวะที่จะเข้าช้อนซื้อได้ Portfolio อยู่ที่ 60%

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,733 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Z12 เปิดที่ 25,390 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25,050 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,736เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,733 – 1,737 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,734 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าแทบจะไม่เคลื่อนไหวในการซื้อขายเมื่อวานนี้ เนื่องจากส านักงานที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ปิดท าการ และไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยสัญญาทองค าส่งมอบเดือนธันวาคมไม่เปลี่ยนแปลง ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,730.9 เหรียญ/ทรอยออนซ์ ปริมาณการซื้อขายต่ ากว่าปกติที่  30% ต่ ากว่าเฉลี่ย 250 วัน เนื่องจากตลาดพันธบัตรของสหรัฐปิดท าการเนื่องในวันทหารผ่านศึก และเนื่องจากเทศกาลดิวาลีของชาวฮินดูได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในอินเดีย

-การประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเมื่อวานนี้ นายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานยูโรกรุ๊ป คาดว่ากรีซจะใช้เวลาอีก 2 ปีในการบรรลุเป้าหมายทางการคลัง แม้ว่ากรีซยังคงต้องรอความช่วยเหลือทางการเงินที่มีความจ าเป็นอย่างมาก ภายใต้แผนทางการคลังที่มีการปรับทบทวนของรัฐบาลกรีซนั้น กรีซจะต้องบรรลุยอดเกินดุลงบประมาณเบื้องต้น 4.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปี2559 แทนที่จะเป็นปี2557 ตามแผนการปัจจุบัน

-รัฐบาลกรีซได้อนุมัติงบประมาณรัดเข็มขัดส าหรับปี2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และมาตรการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าหรับการเบิกจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินจากยูโรโซนงวดต่อไปจ านวน 3.15 หมื่นล้านยูโร (ราว 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์)

-นายยุงเกอร์กล่าวว่ายังจ าเป็นต้องมี“การประชุมนัดพิเศษ" ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เพื่อหารือถึงความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อันเนื่องมาจากการขยายเป้าหมายทางการคลังและความเป็นไปได้ในการท าให้หนี้สาธารณะของกรีซอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ภายในปี2563

-สเปนจ าเป็นต้องมีการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งนายบินี่ สแมกกี้ กล่าวต่อส านักข่าว CNBC ว่า สเปนต้องไม่เสียเวลาและจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือทางการเงินของยุโรป อย่างไรก็ตาม สเปนได้รับผลประโยชน์จากการประกาศใช้มาตรการของอีซีบีเมื่อเดือนที่ผ่านมา และดูเหมือนว่ าต้นทุนการกู้ยืมของสเปนจะลดลง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา สเปนสามารถประมูลขายพันธบัตรได้ทั้งสิ้น 4.8 พันล้านยูโร ซึ่งรวมถึงพันธบัตรระยะยาว การประมูลดังกล่าวได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการลดความจ าเป็นในการขอความช่วยเหลือจากอีย

-สมาคมค้าทองค าแท่งบอมเบย์ระบุว่า ตลาดทองค าแท่งฟื้นตัวขึ้นในประเทศอินเดียในช่วงเทศกาล โดยเมื่อวานนี้อินเดียเฉลิมฉลองวันธันเตราส ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลดิวาลี ปีใหม่ของชาวฮินดู โดยยอดขายส าหรับวันธันเตราสเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30% ในปีที่ผ่านมา

-ในวันนี้ ตลาดจะหันมาสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องภาวะ Fiscal Cliff ซึ่งเป็นประเด็นทั่วทุกหนแห่งในขณะนี้ เนื่องจากความขัดแย้งในสภาคองเกรส การเจรจาต่อรองที่เป็นอุปสรรคอาจก่อให้เกิดความผันผวนและไม่แน่นอนของตลาด ทั้งนี้ ราคาทองค าจะได้รับผลประโยชน์จากการตัดลดค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลและการเพิ่มภาษี เนื่องจากวิกฤตทางการคลังของสหรัฐอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐกลับเข้าสู่ภาวะถดถอย นักลงทุนมีการรอคอยการแก้ปัญหา Fiscal Cliff ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์นี้ระหว่างรัฐสภาและนายบารัค โอบามา

-ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ราคาทองค าปรับตัวลดลงไปท าจุดต่ าสุดประมาณ 1,721 เหรียญ เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรที่ทรงตัวใกล้ระดับต่ าสุดในรอบ 2 เดือนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือรอบถัดไปของกรีซที่ยูโรโซนและไอเอ็มเอฟไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนในระยะยาวในการลดหนี้ของกรีซ