Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าโดยภาพรวมเมื่อวานยังไม่สามารถฝ่าจุดแนวต้านส าคัญที่ระดับ 1,735 เหรียญได้ ซึ่งเป็นแนวต้านทาง

เทคนิคที่ราคาทองค าไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาทองค ายังรอข่าวความชัดเจนในนโยบาย

2 เรื่อง คือเรื่องที่ประเทศกรีซจะต้องมีการรับเงินช่วยเหลือและตัดลดยอดขาดดุลงบ ประมาณ ในขณะที่เรื่องที่ 2 คือเรื่อง

ของรัฐบาลสหรัฐฯในการจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะ Fiscal Cliff ซึ่งอาจจะท าให้ราคาเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง

1,720 – 1,735 เหรียญ คืนนี้เวลาประมาณ 01.20 น.ตามเวลาประเทศไทย จับตานายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดที่จะ

ออกมาพูดในค่ าคืนนี้เกี่ยวกับทิศทางความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ คาดว่าวันนี้ราคาทองค าอาจแกว่งตัวตามค าพูด

ของนายเบอร์นันเกได้ ดังนั้นแนะน าให้นักลงทุนปรับพอร์ทและ hedging ก่อนค่ าคืนนี้ที่นายเบอร์นันเก้จะพูด

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,715 – 1,735 เหรียญ

Weekly

รอดูความชัดเจนของเบอร์นันเก คาดว่าวันนี้นายเบอร์นันเกอาจจะพูดเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องมาตรการ QE3 รอเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,715 เหรียญ

Monthly

รอดูความชัดเจนเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ทที่ระดับ 40% - 50%

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,729 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Z12 เปิดที่ 25,330 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25,050 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,722เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,728 – 1,731 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,728 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้เนื่องราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง และเทรดเดอร์ต่างๆ มีความสนใจอย่างต่อเนื่องว่าสหรัฐจะจัดการอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทางการคลังในช่วงสิ้นปีนี้โดยสัญญาทองค าส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 5.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,730.1 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 30% ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 250 วัน

-สัญญาน้ ามันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1% หลังจากมีข่าวที่ว่า กองก าลังอากาศของอิสราเอลยิงโจมตีรถทหารปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซา ส่งผลให้ทหารปาเลสไตน์เสียชีวิต

-ความสนใจในยุโรปยังคงเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกรีซ และความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในประเทศสเปนและอิตาลี ซึ่งฉากภาพความรุนแรงของการประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดในสเปนและอิตาลีก็เป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนหันเข้าหาทองค าเช่นกัน

-ทางด้านตลาดทองค าแท่งในอินเดียยังคงเงียบเหงา หลังจากเทศกาลส าคัญดิวาลีเริ่มต้นขึ้นในวันอังคาร และเมื่อวานเป็นการ

เฉลิมฉลองปีใหม่ของอินเดีย ซึ่งนักลงทุนจะกลับเข้าสู่ตลาดในวันพฤหัสบด

-ตลาดโดยภาพรวมไม่ได้สนใจการแถลงรายงานการประชุม FOMC ประจ าเดือนตุลาคมเท่าไรนัก โดยคาดว่าเฟดมีความ

จ าเป็นในการเข้าซื้อสินทรัพย์ในปีหน้าเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มช่องว่างในเวลาที่มาตรการ Operation Twist หมดอายุลงภายในสิ้นปีน-นักลงทุนในทองค าแท่งก าลังตีความถึงความเห็นต่างๆ ของนายโอบามาในการจัดการแก้ไขภาวะ Fiscal Cliff โดยเขากล่าวว่า การเพิ่มภาษีในชนชั้นกลางอาจก่อให้เกิดภาวะถดถอย หากผู้ก าหนดกฎหมายล้มเหลวที่จะหาข้อสรุปในประเด็นเรื่องภาษีและการใช้จ่ายที่เกี่ยวพันกับภาวะ Fiscal Cliff ภายในเส้นตายสิ้นปีนี้

-ส าหรับทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ออกมาไม่ดีทั้งหมดทุกตัว ได้แก่ Core Retail Sales และ

ตัวเลข Retail Sales

-คืนนี้เวลาประมาณ 01.20 น. นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟดมีก าหนดการแถลง ซึ่งเขาได้แสดงความเห็นในการประชุม

FOMC เดือนตุลาคมว่า เศรษฐกิจสหรัฐก าลังเป็นไปด้วยดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เขาได้เตือนถึงความเป็นไปได้ใน

ภาวะ Downside Risks ที่อาจเกิดในตลาดการเงินทั่วโลก