Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าโดยภาพรวมยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,700 – 1,720 เหรียญ ยังแนะน าให้เก็ง

ก าไรในทิศทางขาลงในกรอบแคบๆ โดยยังมีโอกาสที่จะไปทดสอบระดับ 1,700 เหรียญได้อีก ภาพรวมยังเชื่อว่าในช่วง

ปลายเดือนหลังจากมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาทางด้านยูโรโซน อาจช่วยสนับสนุนให้ราคาทองค าปรับตัวสูงขึ้น

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ1,700 – 1,720 เหรียญ

Weekly

รอเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Monthly

รอเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,726 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Z12 เปิดที่ 25,320 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 25,000 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,720เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,704 – 1,725 เหรียญ

ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,713 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ ด้วยการซื้อขายปริมาณมากเนื่องจากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรป และความกังวลที่สหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยสัญญาทองค าส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 16.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,713.8 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายเมื่อวานอยู่ในระดับที่มากถึง 200,000 ล็อต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบมากกว่าสัปดาห์ และเป็นปริมาณ 15% เหนือค่าเฉลี่ย 250 วัน

-สาเหตุที่ราคาทองค าปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ก็มีส่วนมาจากการแถลงการณ์ของนายเบน เบอร์นันเก ที่ระบุว่า การฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐยังคงห่างไกลจากการกลับคืนสู่สภาพปกติ นายเบอร์นันเก้กล่าวเมื่อคืนว่า การที่ก าหนดมาตรฐานในการกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป ท าให้เกิดการชะลอตัวของการฟื้นตัวของยอดการซื้อบ้าน

-จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและกิจกรรมทางโรงงานที่อ่อนแอลงหลังจากเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ก็เป็นตัวกดดันราคาทองค าเช่นกัน

-การปรับตัวลดลงของราคาทองค ายังอยู่ในระดับจ ากัด เนื่องจากปัจจัยจากการยิงขีปนาวุธ 2 ลูกจากเขตฉนวนกาซ่า ไปที่กรุงเทล อวีป ของอิสราเอล เมื่อวานนี้ โดยเป็นการโจมตีเมืองท่าของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

-การที่ราคาทองค าปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อคืนนี้อันเนื่องมาจากการรายงานจากสภาทองค าโลกที่ระบุว่า อุปสงค์ทองค าทั่วโลกปรับตัวลดลง 11% ในไตรมาส 3 ของปีนี้ อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทองค าที่ลดลง

-นักวิเคราะห์ต่างๆ ตีความถึงการกักเก็บทองค าที่ควบคุมโดยกองทุนพอลสัน ว่าเขาไม่ได้ลดศรัทธาต่อทองค าเลย และยิ่งเป็นความเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนในทองค า เนื่องจากใช้ทองค าเพื่อ Hedging กับภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว นอกจากนี้นายจอร์จ โซรอส และนายหลุยส์ มัวร์ เบคอน ได้เพิ่มสัดส่วนในการถือครอง ETPs ในช่วงที่ราคาเพิ่มสูงที่สุดมามากกว่า 2 ปี

-CME Group ลด Initial Margins ในสัญญาทองค าตลาด COMEX 18.5% สู่ระดับ 7,425 เหรียญต่อคู่สัญญา แต่ยังคง

ระดับ Maintenance Margins ไว้คงเดิม-กองทุนทองค า SPDR เพิ่มการส ารองทองค าจากเดิมอีก 3.315 ตัน สู่ระดับ 1,339.616 ตัน ซึ่งใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 1,340.521 ตันที่ท าไว้เมื่อเดือนตุลาคม