Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค ายังคงเคลื่อนไหวแกว่งตัวอย่างมาก โดยที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาด COMEX จากการคาดหวังของเฟดว่าจะมีมาตรการทางการซื้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฟดมีการประกาศ 2 หลักการใหญ่คือ 1.) จากที่เฟดมีการประกาศใช้ QE4 ซื้อพันธบัตรเพื่อทดแทนมาตรการ Operation Twist ที่จะหมดอายุลงสิ้นเดือนนี้ และ 2) คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ าต่อไปจนกว่าจะมีคนว่างงานน้อยกว่าระดับ 6.5% เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ราคาทองค าขึ้นไปท าจุดสูงสุดเมื่อคืนโดยประมาณที่ระดับ 1,721 เหรียญ โดยที่ราคาทองค าปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้านี้ตามแรงเทขาย ซึ่งบางส่วนคาดว่าเป็นความผิดหวังจากมาตรการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งตลาดก็ยังมีความไม่ชัดเจนและยังไปให้ความสนใจในเรื่องของ Fiscal Cliff ซึ่งยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าในการเจรจา ท าให้ตลาดยังให้น้ าหนักไปประเด็น Fiscal Cliff มากกว่าการที่มี QE4 ส าหรับนายเบอร์นันเก้เองก็ได้ออกถ้อยแถลงระบุว่า เขายังคงมีความห่วงใยและมีความเห็นตรงข้ามว่า Fiscal Cliff จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะสั้น ท าให้โดยภาพรวมตลาดก็ยังเป็นลักษณะรอความชัดเจนของ Fiscal Cliff มากกว่า ท าให้ช่วงเช้านี้ราคาทองค าปรับหลุดลงมาที่ระดับ 1,700 เหรียญ และหลุดลงมาที่ระดับ 1,694 เหรียญโดยประมาณ สร้างความตกใจและเป็นจุดสนใจของนักลงทุน วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองค ายังอยู่ในความสับสนในทิศทางจากการเจรจาที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งจะเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงรวดเร็วและรุนแรงของราคาทองค า แนะน าให้เก็งก าไรในระยะสั้นๆ เท่านั้นในการซื้อและขาย โดยราคาทองค าจะมีแนวรับที่ระดับ 1,690 เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 1,715 โดยภาพของเงินบาทเองยังเป็นลักษณะทรงตัวในทิศทางแข็งค่าขึ้นที่ระดับ 30.63 - 30.66 บาท/ดอลลาร์โดยประมาณ

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,690 –1,715 เหรียญ แนะน าให้เป็นการซื้อขายภายในวันและเข้าเร็วออกเร็ว ซึ่งจะเห็นการแกว่งตัวอย่างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

Weekly

เป็นลักษณะรอความชัดเจนเพื่อรอจังหวะการเข้าซื้อ ยังไม่แนะน าให้เข้าซื้อเพิ่มในขณะนี้

Monthly

เป็นลักษณะรอความชัดเจนเช่นเดียวกัน

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,710 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Z12 เปิดที่ 24,990 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,750 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,715เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,713 – 1,719 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,715 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0 - 0.25 %ในการประชุมระยะเวลา 2 วันซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ เฟดประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 4 (QE4) โดยระบุว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรอบใหม่ในวงเงิน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมกับให้ค ามั่นสัญญาว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ าเป็นพิเศษจนกว่าอัตราว่างงานจะลดลงต่ ากว่าระดับ 6.5% โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการสร้างงาน ทั้งนี้ การเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่ดังกล่าวจะมาแทนที่มาตรการ Operation Twist ที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนน

-ราคาทองค าได้รับแรงสนับสนุนหลังจากที่สมาชิกเฟดได้ปรับทบทวนการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าที่ 2.3 – 3% ลดลงจากการคาดการณ์เดือนกันยายนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตเป็นอย่างน้อย 2.5% รวมไปถึงการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีหน้าก็ลดลงเช่นกัน และเฟดยังได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ตราบเท่าที่อัตราเงินเฟ้อถูกก าหนดให้ไม่เกินกว่า 2.5% ภายใน 1 – 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต่างกล่าวว่า สิ่งที่น่าให้ความสนใจมากที่สุดส าหรับเฟดในตอนนี้ก็คือการสร้างงานมากกว่าการรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ า

-แต่ถึงอย่างนั้น นักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้คาดหวังให้มีการฟื้นตัวของการจ้างงานในระดับที่รวดเร็วที่จะท าให้อัตราการว่างงานลดลงไปสู่ระดับเป้าหมายที่เฟดก าหนดที่ 6.5% โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ประกาศว่าอัตราการว่างงานของ

สหรัฐปรับตัวลดลงไปสู่ระดับต่ าสุดในรอบเกือบ 4 ปีที่ 7.7% เนื่องจากกลุ่มบริษัทต่างๆ ยังคงด าเนินงานอย่างช้าๆ แต่มีการจ้างงานในระดับคงที่ในเดือนพฤศจิกายน

-นักวิเคราะห์ต่างกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลบวกในทิศทางขาขึ้นต่อราคาทองค าเนื่องจากเป็นการชี้ให้เห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงพิมพ์ธนบัตรใหม่ๆ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งนักลงทุนหลายรายมีการเข้าซื้อทองค า

เพื่อ hedging กับภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจากการพิมพ์ธนบัตรจากธนาคารกลางต่างๆ

-แถลงการณ์ของเฟดยังระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานยังคงขยายตัวปานกลางในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แม้สหรัฐได้เผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้าย อย่างไรก็ตาม อัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงมาก คือ 7.7% ส่วนตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังคงขยายตัว ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยก็ส่งสัญญาณการฟื้นตัวเช่นกัน อีกทั้งการส่งออกยังชะลอตัวเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความเสี่ยงด้านการตัดลดงบประมาณในปีหน้า ท าให้บริษัทต่างๆจ ากัดการใช้จ่ายเงินทุน ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงชะลอตัวลง

-การเจรจา Fiscal Cliff มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย จากการที่พรรครีพลับลิกันได้ต าหนิการบริหารงานของนายโอบามาและสมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า การบริหารงานนี้ท าให้แย่ลงและไม่มีอะไรดีขึ้นเลย โดยนายอิริค แคนเตอร์ ผู้น าพรรครีพลับลิกันได้ต าหนินายโอบามาอย่างแรงว่าให้หยุดเล่นเกมทางการเมืองกัน และได้เสนอข้อเสนอในการตัดลดงบประมาณในโครงการสวัสดิการต่างๆนอกจากนี้นายจอห์น โบห์นเนอร์ยังได้กล่าวหานายโอบามาที่ไม่ได้น าเสนอแผนตัดลดงบประมาณอีกด้วย

-อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี นายซิลวิโอ้ แบร์ลุสโคนี่ส่งสัญญาณว่า เขาอาจจะยินยอมหากนายมาริโอ มอนติตกลงที่จะเป็นตัวแทนในการเลือกตั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลผสมระดับกลาง

-เช้านี้ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงรุนแรงมากกว่า  1% หลุดระดับ 1,700 เหรียญจากการท า Stop-loss selling หลังจากที่ราคาทองค าขึ้นไปท าจุดสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์เมื่อคืนนี้จากแผนการเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่ของเฟด