Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าทรงตัวอยู่ในระดับล่างบริเวณ 1,668 – 1,676 เหรียญในการซื้อขายเมื่อวานนี้หลังจากที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 20 เหรียญในช่วงค่ าคืนวันอังคารที่ผ่านมา การที่ราคาทองค าหลุดแนวรับส าคัญบริเวณ 1,690 เหรียญลงมา ท าให้ภาพรวมทางด้านเทคนิคเป็นแนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ ทั้งกราฟในระยะสั้นและระยะกลางเป็นแนวโน้มขาลง โดยที่ราคาปรับตัวลดลงต่ ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น ราคาหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย  100 วันส าหรับนักลงทุนรายวัน การตกลงของราคาทองค าสร้างความมึนงงสับสนกับนักลงทุนโดยทั่วไปที่มองว่าทองค าน่าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นในสภาวะที่มี QE4 และในสภาวะที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างพิมพ์เงินออกมา แต่ปรากฏว่าตลาดที่เป็นจริงคือตลาดปรับตัวลดลงในขณะนี้ในเชิงของการวิเคราะห์MTS Gold มองว่า ตลาดคือสภาพของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น MTS Gold จึงยึดถือเรื่องของหลักการทางด้านเทคนิคเป็นหลักมากกว่า และยังแนะน าให้นักลงทุนปรับพอร์ทในทิศทางขาลงโดยการลด Portfolio ลง หรือการท า Hedging หรือแม้กระทั่งพิจารณาการท า Stop Loss ออกจากตลาดไปบ้าง ในเชิงเทคนิคจะเห็นได้ว่า ภาพรวมของ Oscillator และ MACD ยังเป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน ยืนยันกับแพทเทิร์นของราคาที่ปรับตัวลดลง ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวใดๆ ขึ้นมา เมื่อวานเป็นการดีดขึ้นจาก Technical Rebound ในระยะสั้นๆ เมื่อวานขึ้นไปได้สูงสุด 1,676 - 1,677 เหรียญโดยประมาณ ตัวเลขเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้เกือบไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับราคาทองค าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขคนว่างงานหรือตัวเลขที่ประกาศในแต่ละวัน ภาพรวมตลาดยังเป็นลักษณะการ Liquidate Position ออกมา ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองค าให้ปรับตัวลดลงมา อันจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ของ CPM Group ในวันนี้เริ่มมีการวิเคราะห์และมุมมองที่ต่างออกมาในทิศทางขาลงของทองค าในเชิงเทคนิค MTS Gold เชื่อว่าราคาจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,660 – 1,675 เหรียญในวันนี้เป็นช่วงแคบๆ อยู่ในเชิงของ Sideways Down และมีโอก

คำแนะนำ

Daily

เก็งก าไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,660 –1,675 เหรียญในแนวโน้มทิศทางขาลง ให้ Sell on Rally

Weekly

ให้ลดสถานะลง 70% หาจังหวะที่ราคาปรับตัวขึ้นมาและปรับลดพอร์ทลง

Monthly

ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินและหากท่านคิดว่าถือได้มากกว่า 6 เดือนก็ไม่ต้องลดพอร์ท มิฉะนั้นก็อาจจะลดพอร์ทลงบ้างประมาณ 10 – 20%

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,675 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Z12 เปิดที่ 24,710 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,250 - 24,250 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,671เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,664 – 1,674 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,671 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-CPM Group ที่ปรึกษาฐานกรุงนิวยอร์ก คาดการณ์ว่า ราคากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2013 จะเป็นแนวโน้มขาลง (downward shift) และราคาเฉลี่ยของทองค าอาจปรับตัวลดลง 1% จากปีนี้ก็เป็นได้ ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์รายตัวมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนศตวรรษ อย่างไรก็ตามในปี 2011 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวท าจุดสูงสุดในระยะสั้นเป็นอย่างน้อย และกลับเป็นแนวโน้มขาลง ซึ่งการปรับตัวลดลงดังกล่าวจะยังมีอยู่ต่อไปในสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัว รววมถึงทองค า ซิลเวอร์ น้ ามัน และแร่โลหะอื่นๆ ในปีหน้าที่จะมาถึง เนื่องจากราคาดูจะมีความผันผวนและถูกกดดันให้ปรับตัวลดลงในช่วงปี 2012

-CPM Group กล่าวต่อไปว่า ราคาทองค าอาจมีระดับราคาเฉลี่ยลดลง 1% ในปี 2013 เมื่อเทียบกับปี 2012 โดยราคาเฉลี่ยที่ระดับ 1,670 เหรียญในปีนี้นับจนถึงเมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 6.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยทางบริษัทได้มองว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองค าจะมีการซื้อขายในกรอบ 1,550 – 1,750 เหรียญ

-การตัดสินใจต่างๆ ในเรื่อง Fiscal Cliff อาจส่งผลลบต่อราคาทองค าและซิลเวอร์ในฐานะเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งความแตกต่างระหว่างแผนงานที่แย่ที่สุด คือ การตกลงไปสู่หน้าผาทางการคลัง และแผนงานที่ดีที่สุด คือ การที่รัฐบาลสามารถลดการใช้จ่ายและเพิ่มภาษีในลักษณะที่มีเหตุผลในระดับที่ส าคัญจริงๆ ซึ่งไม่มีผลสรุปใดจะออกมาเป็นผลบวกต่อราคาทองค า ซิลเวอร์ เพราะการแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff จะเป็นผลลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ เท่านั้น CPM Group มองว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวจะเป็นแนวโน้มขาลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2013

-อย่างไรก็ตาม แรงเทขายลดน้อยลงเมื่อคืน เนื่องจากความคืบหน้าในการเจรจาเรื่อง Fiscal Cliff ของสหรัฐดูหยุดชะงักกลางคัน โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้กล่าวโทษสมาชิกพรรครีพับลิกันต่อความดื้อรั้นที่ยังต่อต้านเขาในเชิงไม่พอใจส่วนตัว ในขณะที่ผู้น าพรรครีพับลิกันกล่าวเรียกประธานาธิบดีว่า “ไม่มีเหตุผล” ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความคับแค้นใจแบบการเล่นพรรคเล่นพรรคในกรุงวอชิงตันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้เกิดความล้มเหลวเมื่อไรก็ได

-ฟิทช์ เรตติ้งส์ เตือนว่า สหรัฐอาจสูญเสียระดับความเชื่อมั่น AAA ถ้าหากเกิดความล้มเหลวในการจัดการกับFiscal Cliff