Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองคายังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยเมื่อวานนี้ไม่มีตลาดทางด้านยุโรปและอเมริกา ทาให้ตลาดทองคามีปริมาณ การซื้อขายเบาบาง โดยภาพรวมราคาทองคายังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway Down เปิดตลาดฮ่องกงในเช้านี้บริเวณ 1,653 เหรียญ และราคาก็ยังทรงๆ ตัวอยู่ ในขณะที่ภาพรวมตลาดก็จะเป็นการรอข่าว Fiscal Cliff ที่จะกลับมาประชุมในวันพรุ่งนี้ ในเชิง เทคนิคแล้วราคาทองคาคงจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,650 – 1,660 เหรียญ รอข่าวทางด้าน Fiscal Cliff แนะนาให้นัก ลงทุนเฝ้าติดตามถ้าราคาทองคาหลุดระดับ 1,650 เหรียญลงมา อาจจะต้องทา sell stop เพื่อลด long position ลงบ้าง หรือลด สภาพพอร์ทลงบ้าง แนวต้านสาคัญในระยะแรกอยู่ที่ระดับ 1,665 เหรียญ

Gold Future series Z จะหมดอายุในอีก 1 วันทาการ แนะนาให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series G โดยไม่แนะนาให้ซื้อ เพิ่มใน Series ZและหาจังหวะปิดSeries Z

คำแนะนำ

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ แคบๆ 1,650 – 1,660 เหรียญ

Weekly

ยังไม่ทาอะไรหลังจากลดพอร์ท ถือครอง พอร์ท 5-10%

Monthly

ยังเป็นการรอดูความชัดเจนของทิศทาง ตลาด ไม่เพิ่มพอร์ท มี Stop Loss ที่ระดับ 1,650 เหรียญ

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,658 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Z12 เปิดที่ 24,170 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,100 - 24,200 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,658 เหรียญ โดยราคาคงที่ที่ระดับ 1,658 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,658 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-เวปไซด์ FXEmpire ได้คาดการณ์ทองคาประจาวันนี้ว่า ปริมาณการซื้อขายเบาบางเนื่องจากตลาดปิดเมื่อวาน แต่จากวันศุกร์ได้มีสัญญาณเชิงเทคนิคที่แท่งเทียนเป็นรูป Hammer โดยมีแนวรับที่ 1,650เหรียญ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งได้เทขายทองคาลงมาเพื่อรับรู้กาไรในช่วงปลายปี และในช่วงเดือนม.ค. มักมีการเข้าช้อนซื้อทองคาใหม่ อย่างไรก็ตามราคาต้องยืนเหนือแนวต้าน 1,660เหรียญให้ได้ จึงจะสามารถตอบได้ว่าทองคาจะปรับตัวขึ้นหรือไม่?

-ทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางของอินเดียได้โจมตีทองคา จากการที่รัฐบาลอินเดียได้กล่าวหาว่าทองคาทาให้เกิดงบขาดดุลมากขึ้น และธนาคารกลางได้พบความเสี่ยงทางระบบที่ธนาคารจะให้กู้ยืมแก่บริษัททองคาและทาให้เงินรูปีอ่อนค่าลง และเพื่อลดการนาเข้า รัฐบาลได้เพิ่มภาษีการนาเข้าเป็น 2 เท่าตัวจาก 2% เป็น 4% แม้ว่าความต้องการทองคาได้ลดลงสู่ระดับ 153 ตันในไตรมาสที่ 2 และเพิ่มมาเป็น223 ตันในไตรมาสที่ 3 ธนาคารกลางอินเดียก็ได้ขัดขวางที่จะให้ธนาคารให้กู้ยืมแก่บริษัททองคา โดยได้ลดจานวนให้กู้ยืมจาก 70% เป็น 60%

-การลดภาษีศุลกากรในทองคาและเครื่องประดับได้กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายระหว่างสมาคมความร่วมมือภูมิภาคเอเชียใต้ (GCC) และสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมของริยาร์ด (RCCI) เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสมาคมได้ตัดสินใจให้เงินสนับสนุนแก่การวิจัย โดยเฉพาะปัจจัยที่ทาให้ราคาทองคามีการขึ้น-ลง ยกเว้นภูฏาน โดยรัฐบาลในเอเชียใต้ได้กาหนดภาษีในทองคาในอัตรา 1% ในผู้นาเข้าและส่งออก ซึ่งจะอนุมัติอัตราภาษีในปีหน้า

-สัญญาทองคาตลาด TOCOM ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นหลังจากสกุลเงินเยนอ่อนค่าสู่ระดับต่าสุดในรอบ 20 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าญี่ปุ่นจะมีการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม โดยนายอาเบะ ผู้นาพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) จะเข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยภารกิจแรกที่เขามุ่งมั่นจะทาให้สาเร็จคือการผลักดันเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้สามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดที่ยืดเยื้อมานาน

-การเพิ่มภาษีในโครงการประกันสุขภาพของแรงงานที่เป็นนโยบายของโอบามาในกลุ่มผู้มีรายได้สูง และภาคส่วนที่ให้บริการทางสุขภาพอาจจะกาลังเริ่มต้นในวันที่ 1 ม.ค. เพื่อช่วยให้เงินสนับสนุนแก่โครงการประกันสุขภาพของนายโอบามา หากรัฐสภาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเพิ่มภาษีในประกันสุขภาพ และหากรัฐสภาสามารถตกลงในการตัดลดงบประมาณได้

-เช้านี้ราคาทองคาปรับตัวลดลง โดยยังมีกาหนดเส้นตายต่อสหรัฐที่กาลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งสภาครองเกรสสหรัฐจะกลับมาประชุมกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังประธานาธิบดีโอบามากลับจากฮาวาย