Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 มกราคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 มกราคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค ายังมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากตามที่ MTS Gold ได้แนะน าให้นักลงทุนปรับปรุงกลยุทธ์ในระยะสั้น คือ

แนะน าให้ซื้อขายภายในเกิน 3 – 5 วัน น่าจะสามารถแก้ผลก าไรและการหลุดออกจากตลาดได้ดีกว่า โดยที่ทองค ามีการร่วง

ลงในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากความกังวลว่าความกดดันในการที่อาจจะยกเลิกมาตรการ QE ในปี 2013 ท าให้ราคาทองค า

ลดลงมาที่ระดับ 1,626 เหรียญโดยประมาณ ในเชิง Technical แล้ว ภาพรวมของราคาทองค าเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น

และระยะกลาง จึงแนะน าให้นักลงทุนเก็งก าไรในทิศทางขาลงมากกว่า โดยแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,650 เหรียญและมีแนว

ต้าน 1,665 เหรียญ ถ้าหลุดแนวรับลงมา แนะน าให้ขาย และให้ท า short position มากกว่าในระยะสั้น ขอย้ าว่านี่เป็นการ

มองกราฟในระยะสั้นๆ โดยใช้กราฟที่สั้นมาก ขอให้นักลงทุนเข้าออกให้เร็วในสถานะของ short position ทั้งนี้ราคา

เป้าหมายให้ขายท าก าไรในระยะสั้นบริเวณ 1,665-1,670 เหรียญ และอาจเปิด Short Position ไว้บ้าง ยังมองว่าราคายังมี

ความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลดลงไปยังคงมี คิดว่าในวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆบริเวณ 1,650 – 1,665 เหรียญ

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งก าไรในการแกว่งตัวในทิศทางขาลง แนะน าให้นักลงทุนปรับสภาพลงทุน ลดพอร์ท และท าก าไรในทิศทางขาลงมากกว่า เก็งก าไรในกรอบแคบๆ 1,650-1,665 เหรียญ

Weekly

แนะน าให้ซื้อขาย ระยะเวลาไม่น่าเกิน 10 วัน โดย port น่าจะเป็นศูนย์โดยท าก าไรในทิศทางขาลง

Monthly

แนะน าให้ปรับลดพอร์ท ลงให้เป็นศูนย์ เพื่อท าก าไรในทิศทางขาลงเช่นเดียวกันและให้ขายปิดสถานะเมื่อราคาชนแนวต้านด้านบนที่บริเวณ 1,665 เหรียญ

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,647 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures G13 เปิดที่ 24,010 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,750 - 24,850 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,636เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,630 – 1,653 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,646 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายมิท แมคคอนเนล ผู้น าเสียงข้างน้อยในสมาชิกวุฒิสภา และนางแนนซี เปโลซี ผู้น าสภาพรรคเดโมแครต มีความขัดแย้งกันในประเด็นการปรับเพิ่มภาษีคนรวย ซึ่งนางแนนซีไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้มีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงขึ้น ขณะที่นายแมคคอนเนล ก็ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มภาษีรายได้ของรัฐเช่นกัน และยืนยันที่จะให้ความสนใจไปที่การตัดลดงบประมาณ

-ข้อมูลอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เผยว่า ประธานาธิบดี บารัค โอบามา จะท าการแต่งตั้งให้ ชัค ฮาเกล อดีตวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันเป็นเลขานุการกองทัพบก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการแต่งตั้งจะมีการแถลงการณ์เร็วที่สุดในวันพรุ่งน

-นายบิล กรอส กูรูในเรื่องพันธบัตรจาก PIMCO กล่าวต่อ CNBC ว่า ศาลเตี้ยถูกเข้ามาแทนที่โดยเฟด โดยเชื่อหรือไม่ว่าการเข้าซื้อพันธบัตรของเฟดมีปริมาณ 80% ของพันธบัตรทั้งหมดที่ออกมาตอนนี้ โดยเฟดก าลังเข้าซื้อพันธบัตรและสัญญาจ านองมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ แล้วอะไรที่ศาลเตี้ยจะท าได้อย่างเฟด จึงเป็นการยากส าหรับศาลเตี้ยในการจะเข้าซื้อพันธบัตร

-รายงานจาก CFTC ระบุว่า นักลงทุนเพิ่มการลงทุนทั้งในสถานะ Long Position และ Short Position ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีประกอบกับมีความคลุมเครือในเรื่อง Fiscal Cliff ของสหรัฐ โดยนักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสถานะ Long Position สุทธิทั้งสิ้น 0.589 ล้านออนซ์มาอยู่ที่ระดับ 19.578 ล้านออนซ์ หรือประมาณ 2.4% ซึ่ง CFTC มองว่า แม้ว่าราคาทองค าปรับตัวลดลงเนื่องจากการรายงานผลการประชุม FOMC ที่มีสมาชิกเฟดบางรายบ่งชึ้ถึงการสิ้นสุดมาตรการ QE อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเป็นพิเศษ รวมไปถึงปริมาณความต้องการทองค าของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นตัวกระตุ้นทิศทางขาขึ้นของทองค าต่อไปในปี 2013 น

-นักวิเคราะห์จาก INTL มองทองค าเป็นขาลงในระยะสั้น โดยราคาทองค าจะมีการปรับฐานในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นให้น้ าหนักทางสถิติประจ าปีแก่ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์หลักๆ ซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ด้วยดัชนี Dow Jones-UBS index และ S&P Goldman Sachs benchmark ทั้งสองจะมีการปรับทบทวนน้ าหนักทางสถิติในสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละตัว และดูเหมือนว่าในช่วงวันอังคารถึงวันที่ 14 มกราคม อาจเห็นการปรับสมดุลทางโครงสร้างในเชิงบวกทั้งทองค าและซิลเวอร์

-นายเรเน่ โฮชเรย์เตอร์ ผู้จัดการจากโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งเป็นผู้คาดการณ์ที่แม่นย าที่สุดในผลส ารวจทองค าปี 2012 จากสมาคม

LBMA ระบุว่า ทองค าจะมีระดับราคาเฉลี่ยในปีนี้ที่ 1,600 เหรียญ โดยจะลดลง 4.1% จากค่าเฉลี่ยสูงสุดในปีที่ผ่านมา