Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 9 มกราคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 9 มกราคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค ามีแรงซื้อเข้าต่อเนื่องในตลาดเอเชีย ท าให้เกิดการ Bottom Out ที่บริเวณ 1,640 เหรียญ

ขึ้นมาได้ ท าให้ดูจะมีเเรงซื้อหนาแน่นทางด้านPhysical ท าให้มีการขาดแคลนการส่งมอบทองค าแท่งในตลาด

เอเซีย ซึ่งคาดว่าในระยะสั้นราคาทองค าน่าจะสามารถทรงตัวและดีดขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้ โดยมีแนว

ต้านแรกอยู่ที่ระดับรับ 1,665 และแนวต้านที่สองอยู่ทีระดับ 1,674 เหรียญ ขอย้ าว่าโดยภาพรวมในระยะสั้น

ทองค าดูจะปรับตัวเป็นทิศทางขาขึ้น ซึ่งยังย้ าเน้นให้เล่นสั้นเป็นลักษณะ 3 - 5 วันเท่านั้น ในระยะยาวๆทองค ายังมี

แนวโน้มเป็นทิศทางขาลงทางกราฟ Technical รายวันอยู่ สรุปได้ว่าในวันนี้ MTS Gold มองว่าราคาทองค าเป็น

ทิศทาง Sideway up.

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งก าไรในทิศทางการแกว่งตัวขาขึ้น แนวรับด้านล่างอยู่ที่บริเวณ 1,655 เหรียญ และแนวต้านด้านบนอยู่ที่บริเวณ 1,665 เหรียญ ให้เก็งก าไรในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นๆรายวัน

Weekly

ยังเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนทิศทางตามการเปลี่ยนไปของนักลงทุนระยะสั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเริ่มแนะน าให้ท าการถือ Long Position ประมาณ 20% เข้าออกไม่เกิน 5 วัน

Monthly

ยังคงเป็นลักษณะของการถือครองพอร์ทประมาณ 10-15% หาจังหวะซื้อสั้นเพื่อขายท าก าไร หรืออาจขายท า short position บริเวณ 1,680 เหรียญ ขึ้นไป

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,650 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures G13 เปิดที่ 24,000 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,750 - 23, 850 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,656เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,650 – 1,659 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,656 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค ายังคงมีแรงกดดันจากแนวโน้มที่เฟดอาจจะชะลอหรือหยุดการเข้าซื้อพันธบัตรก่อนสิ้นปี เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ท าให้นักลงทุนทองค าบางส่วนยังรอความชัดเจนของเฟด

-TD Securities กล่าวว่า ราคาทองค าอาจจะตอบสนองต่อข่าวผลการประชุมเฟดมากเกินไป อย่างไรก็ตามยังคาดว่าราคาทองค ายังคงเป็นขาขึ้นในปลายปีนี้ และคาดว่าเฟดจะยังคงซื้อพันธบัตร เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกยังค่อนข้างซบเซา รวมถึงการที่สหรัฐเผชิญปัญหาระดับเพดานหนี้

-ปริมาณการซื้อขายของทองค าแท่งในตลาดเซี่ยงไฮ้ได้แตะระดับสูงสุด 19,504.8 กิโลกรัม เนื่องจากแรงช้อนซื้อหลังจากราคาปรับตัวลดลงอย่างมากในวันศุกร์ และจากความต้องการทองค าก่อนช่วงตรุษจีน ทั้งนี้ นายหวัง เถา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าวว่า ราคาทองค าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบระดับ 1,665เหรียญได้ หลังจากไปท าจุดต่ าสุดชั่วคราวที่ระดับ 1,625.79 เหรียญ

-Barrick Gold ผู้ผลิตทองค าขนาดใหญ่ของโลก ได้เจรจาขายหุ้นส่วนส่วนใหญ่ของ China National Gold Corp บริษัทผลิต

ทองค าของรัฐบาลจีน

-ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของบริษัทในสหรัฐ ที่ก าลังเริ่มต้น คาดว่าน่าจะออกมาแย่ และคาดว่าจะเติบโตเพียง 2.4% จากความกังวล Fiscal Cliff และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีน ยุโรป และผลจากพายุแซนดี้(ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาทองค า)

-ได้มีข้อเสนอต่างๆ ในประเด็นระดับเพดานหนี้  16.4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งนายโอบามายังไม่ได้ด าเนินการ เช่น การพิมพ์เหรียญแพลตินัมแก่เฟดเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการช าระหนี้หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อออกร่างในการเจรจาระดับเพดานหน

-ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 87 ในเดือนธ.ค. ซึ่งส่งสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่ายูโรโซนยังคงเผชิญกับภาวะถดถอย

-กรีซประสบความส าเร็จในการประมูลตั๋วเงินคลังครั้งแรกของปี2556 โดยระดมทุนได้2.6 พันล้านยูโร (3.41พันล้านดอลลาร์) ในวันน