Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 11 มกราคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 11 มกราคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ข่าวที่สาคัญเมื่อวานนี้ที่ส่งผลดีต่อทองคาจะเป็นการประมูลพันธบัตรสเปน รวมไปถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีน จะเห็นได้ว่าตัวเลขคน ว่างงานสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 10,000 ตาแหน่งก็มีผลบ้างเล็กน้อย ซึ่งจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนปรับตัวดีขึ้นทาให้มองว่า เศรษฐกิจจีน น่าจะยังเคลื่อนตัวไปในทางที่ดี รวมทั้งความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจทางฝั่งยูโรโซนและการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ ทาให้การประมูลพันธบัตรของสเปนนั้นได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดี และอัตราผลตอบแทนก็ปรับตัวต่าลง ทั้งสามตัวกดดันให้เงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร โดยค่าเงินยูโรเมื่อวานปรับ ขึ้นเหนือ 200 pips สาหรับทองคาก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยเมื่อวานนี้จากระดับที่เปิดตลาดประมาณ 1,660 เหรียญ และปรับตัวขึ้นไปหลังจากที่ทะลุแนวต้านบริเวณ 1,665 เหรียญ ซึ่ง MTS Gold ได้แนะนาให้เป็นระดับ stop buying ในกรณีที่ทา short ไว้เมื่อวาน สิ่งที่สาคัญคือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าทาให้เงินบาทแข็งค่า ขึ้นอย่างมาก จากระดับเปิดตลาดตอนเช้าเมื่อวานที่ 30.40 บาท/ดอลลาร์ ลงมาเหลือประมาณ 30.30 บาท/ดอลลาร์ คือแข็งค่าขึ้นประมาณ 10 สตางค์ในช่วง บ่าย ส่วนในเช้านี้เงินบาทอยู่ที่ 30.26 บาท/ดอลลาร์โดยประมาณ จะเห็นได้ว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 15 สตางค์ สาหรับนักลงทุนที่ทาสถานะ short position ไว้เมื่อวานน่าจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไร หรืออาจจะได้กาไรเพียงนิดหน่อย ตามที่ MTS Gold ได้เน้นย้าว่าให้มีการทา stop เพราะการที่ได้แนะนาไป นั้น MTS Gold ใช้ level อิงกับค่าเงินดอลลาร์ เพราะเงินบาทไม่แน่นอน จะเห็นได้ว่า ราคาทองคาก็ยังขึ้นได้ต่อได้ไม่มากนัก สาหรับโกลดฟิวเจอร์สเมื่อเทียบ ราคาตอนเช้าและตอนกลางคืนปรับตัวขึ้นมาประมาณ 110 บาท ในขณะที่ราคาทองคาในรูปดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นมา 17.8 เหรียญ น่าจะสามารถปรับขึ้นได้ถึง 230 บาทด้วยซ้า คือผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สหายไป 120 บาทหรือประมาณครึ่งหนึ่ง ในเชิงเทคนิคกราฟราคาทองคาใน ระยะสั้นจนถึงราย 4 ชั่วโมงเริ่มเป็นสัญญาณการกลับตัวในทิศทางขาขึ้น ในขณะที่กราฟในระยะกลาง ราย 8 ชั่วโมงขึ้นไปจนถึงรายวันยังเป็นแนวโน้มขาลง กล่าวคือราคามาอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปบริเวณ 1,692 เหรียญ ดังนั้นการที่จะให้ราคาทองคากลับเป็นขาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ต้องยืนเหนือ 1,695 เหรียญขึ้น ไป หรือระดับ 1,700 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านสาคัญทางจิตวิทยา สรุปได้ว่า MTS Gold แนะนาให้นักลงทุนเก็งกาไรในกรอบการแกว่งตัวของราคาและมีโอกาส ที่จะปรับสูงขึ้นในระยะสั้น ราคาเป้าหมายในระยะสั้นคือ 1,680 เหรียญ จากที่อาจจะเริ่มทากาไรโดยลงมาช้อนซื้อแล้วขึ้นไปขาย ภาพรวมน่าจะเป็นลักษณะ Sideway Up อย่างช้าๆ เพราะในลักษณะกราฟระยะสั้นกับระยะกลางยังสวนทางกันอยู่

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,668 – 1,680 เหรียญ ยังแนะนาให้ขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นบริเวณแนว ต้าน และซื้อกลับปิดสถานะ เล่นให้สั้น เพราะการเล่นใน ระยะสั้น 3 – 5 วันนักลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไรนัก

Weekly

ยังเป็นลักษณะของการซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เท่านั้น และขายทากาไรบริเวณแนวต้านใน ลักษณะของการซื้อในกรอบ Sideways

Monthly

ยังรอช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เมื่อวานอาจจะซื้อ เข้ามาบ้าง 5 – 10%

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,658 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures G13 เปิดที่ 24,090 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,850 – 23,950 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,663 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,658 – 1,679 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,678 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-สัญญาทองคาในตลาด COMEX ปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์ หลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐ สภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นของจีน แรงซื้อขายของนักลงทุน การประชุมของอีซีบี ราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการแถลงการณ์จากประธานสมาชิกทั้งสองของเฟด

-ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในตลาดยุโรป จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง และการปรับเปลี่ยนการเชื่อมั่นของนักลงทุน

-การประกาศตัวเลขครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่ามีคนขอเข้ารับสวัสดิการคนว่างเพิ่มขึ้น 4,000 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 371,000ตาแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดในรอบหนึ่งเดือน

-ยอดการส่งออกของจีนปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 14.1% เมื่อเทียบกับปีแล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 7.9% จากที่มีการคาดการณ์ไว้ในระดับ 8.9% นอกจากนี้ยอดการนาเข้าของจีนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนเช่นกัน ซึ่งจากเดิมนั้นอยู่ที่ระดับ 4.3%
-เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอีซีบีจะยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่าสุด 0.75% ถึงแม้ว่าจะมีมุมมองผสมกันไปว่าทางธนาคารกลางก็ควรทาการตัดลดอัตราดอกเบี้ยลงภายในปีนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงเป็นไปอย่างซบเซา อันเป็นผลมาจากวิกฤตหนี้สินของยูโรโซน หรือเพื่อเป็นการป้องกันราคาทองคาจากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้อีซีบีไม่ได้มีการประกาศใช้นโยบายทางการเงินเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายที่จะประเมินสภาพเศรษฐกิจและรอดูโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อพันธบัตรครั้งใหม

-ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ หลังจากที่สเปนมีการขายพันธบัตรในอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวลดลง โดยปิดตลาดได้สูงขึ้นที่ระดับ 1.3111 ยูโรต่อดอลลาร์

-สเปนสามารถประมูลพันธบัตรได้ 5.8 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายในการประมูลวันแรกของปีนี้ โดยสเปนตั้งเป้าที่จะออกพันธบัตรเพิ่มขึ้นอีก 24% ในปีนี้

-MKS มองว่า ราคาเฉลี่ยทองคาในปี 2013 จะอยู่ที่ระดับ 1,750 เหรียญ เนื่องจากเข้าสู่ภาวะ Consolidation ปัจจัยอื่นที่จะสนับสนุนทองคาก็คือการลดอัตราดอกเบี้ย การกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรป มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าค่าเงินในตลาดเอเชียจะแข็งค่าขึ้นที่จะกระตุ้นการเข้าซื้อจากทางการมากขึ้น