Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค ามีการแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยเคลื่อนตัวในกรอบ 1,663 - 1,672 เหรียญ ในตลาด Comex ราคาเริ่ม

ขยับขึ้นและมาปิดตลาด Comex ที่ 1,676 เหรียญ โดยที่ภาพรวมของราคาทองค าได้รับผลดีจากการเคลื่อนย้ายเม็ดเงิน

เนื่องจากในภาคยูโรโซนเริ่มกลับมามีปัญหาบ้างจากภาคการเมืองของสเปน จึงท าให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม

ในเชิงเทคนิคราคาทองยังอยู่ในทิศทางขาลงในระยะกลางและระยะยาว แนะน าให้นักลงทุนอยู่นอกตลาดเพื่อดูว่าในสัปดาห์

นี้ราคาทองค าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด ซึ่งในวันนี้คาดว่าราคาทองค าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,665 - 1,680 เหรียญ

แนะน าให้ขายก่อนบริเวณ 1,680 เหรียญ แต่หากราคาทองค าสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะมีจุด Stop loss ที่ระดับ 1,682

เหรียญ

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งก าไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,665 - 1,680 เหรียญ ลงทุนตามสภาวะการแกว่งตัวของตลาด

Weekly

wait & see รอความชัดเจนของตลาด

Monthly

wait & see รอความชัดเจนของตลาด

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,672 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures G13 เปิดที่ 23,640 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,500 - 23,600 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,662เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,661 – 1,668 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,666 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงหลังจากตัวเลข Factory Orders (ยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน) ประจ าเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งต่ ากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะออกมาสูงขึ้นที่ระดับ 2.2%

-มาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีสเปน ก าลังถูกกดดันจากฝ่ายค้านเพื่อให้ลาออกจากต าแหน่ง หลังจากพบว่าเขามีส่วนพัวพันกับกรณีการทุจริต กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 5% นอกจากนี้ ทางด้านอิตาลี นักลงทุนพากันวิตกกังวลว่า หากนายซิลวิโอ แบร์ลุสโคนีย์ อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีได้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในปลายเดือนนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการปฏิรูปสภาพเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลี ที่รัฐบาลชุดเดิมได้ด าเนินการไว

-ความไม่แน่นอนในอิตาลี สเปนได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐให้ปรับตัวลดลง ท าให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงถึง 1% หลุดระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรต่างๆ ในยุโรปก็ปรับตัวสูงขึ้น

-ภาวะเงินเฟ้อของยุโรปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ทางอีซีบีก าหนดไว้ ในขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคยังแสดงให้เห็นว่ามีการฟื้นตัวที่ไม่ยั่งยืน จึงอาจเปิดโอกาสให้อีซีบีสามารถด าเนินการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อท ากากระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนให้ออกจากภาวะถดถอย

-รายงานของไอเอ็มเอฟ ระบุว่า ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจและภาคส่วนทางการเงินของสเปนนั้น ยังคงเพิ่มสูงมากขึ้นจากการที่ประเทศเผชิญกับการพัฒนาที่เป็นไปอย่างยากล าบากทางการเงินและการปรับเปลี่ยนประเทศ

-นักวิเคราะห์จาก HSBC มองว่าจะมีแรงเข้าซื้อจากจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนราคาทองค าในระยะสั้น

-เจ้าหน้าที่จากท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ในวันนี้ประธานาธิบดี บารัค โอบามา จะท าการประชุมร่วมกับประธานผู้บริหารจาก 12 บริษัท เพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและการตัดลดปริมาณขาดดุล

-บิล กรอส จาก Pimco ก าลังจับตาไปที่การลงทุนทั่วโลก และค านึงถึงความอันตรายจากภาวะการเงินที่ก าลังปรากฎขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกับตลาดการเงินต่างๆ และอาจท าให้นักลงทุนสูญเสียโอกาสในการลงทุนได