Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าเคลื่อนตัวในกรอบแคบในการซื้อขายเมื่อวานนี้ เนื่องจากเป็นช่วงปลอดข่าว ราคาทองค าเคลื่อนตัวใน

กรอบ Sideway up ระยะสั้นรายชั่วโมง โดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,668 - 1,678 เหรียญ ราคาทองค าปิดตลาด

COMEX ที่ระดับ 1,678 เหรียญ โดยที่ค่าเงินบาทเองเริ่มทรงตัวบริเวณ 29.80 บาท/ดอลลาร์และไม่แข็งค่าลงไปมากนัก

ท าให้ราคาทองของไทยเริ่มมาทรงตัวบริเวณ 23,550 – 23,650 บาท/บาททองค า ในวันนี้จะมีตัวเลข Jobless Claims ซึ่ง

ตลาดคาดว่าคนว่างงานจะน้อยลง 7,000 ต าแหน่ง ตลาดยังรอดูความชัดเจนของทิศทางของค่าเงินยูโรต่อไป เพียงแต่ว่า

ตอนนี้เริ่มสับสนกับค่าเงินยูโรที่สวนทางกับราคาทองค า สกุลเงินยูโรปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.3510 ดอลลาร์/ยูโร จาก

เมื่อวานอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3580 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งสวนทางกันกับราคาทองค าที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งๆ ที่ควรจะเคลื่อนตัว

ตามกัน อย่างไรก็ดีคาดว่าการน าเข้าทองค าจากจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนน่าจะมีผลในการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองค าใน

ระยะสั้นในช่วง 1 – 2 วันนี้ได้

ในวันนี้ MTS Gold แนะน าให้ท าการซื้อเพื่อเก็งก าไรในระยะสั้นๆ และขายที่บริเวณ 1,685 เหรียญบวกลบ ขอย้ าว่าเป็นการ

ซื้อกลับเพื่อท าก าไรในระยะสั้นเท่านั้น มองทิศทางในระยะกลางยังเป็นขาลง

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งก าไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,668 -1,685 เหรียญ ถ้าราคาทองค าปรับตัวสูงกว่า 1,685 เหรียญยังคงแนะน าให้ท า Short Position

Weekly

เก็งก าไรสั้นๆ เช่นเดียวกัน Position หาจังหวะท า Short เพิ่มเมื่อราคามาอยู่บริเวณ 1,685 เหรียญขึ้นไปเท่านั้น

Monthly

เป็นลักษณะ Wait and See รอจังหวะความชัดเจน ถ้ายืนเหนือระดับ 1,695 เหรียญได้จึงจะเริ่มเข้าซื้อ

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,673 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures G13 เปิดที่ 23,740 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,550 - 23,650 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,673เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,672 – 1,679 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,675 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ยอดสั่งซื้อภาคการผลิตของเยอรมนีประจ าเดือน ธ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% ดีกว่าที่คาดการณ์ และเป็นตัวบอกใบ้ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างเยอรมนีได้หวนเข้าสู่การฟื้นตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีและสเปนขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนยังคงไม่ลดความกังวลในปัญหาของทั้งสองประเทศรวมไปถึงปัญหาทางการเมือง

-ในโซนเอเชีย ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงด าเนินตามทางที่จะเพิ่มการหมุนเวียนเงินในประเทศ ซึ่งนั่นหมายถึงการท าให้เงินเยนอ่อนค่าลงสมาชิกบอร์ดของบีโอเจได้ออกมากล่าวว่า การควบคุมให้เงินเยนอ่อนค่าลงนั้นเป็นวิธีการที่มีเหตุผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น ถือได้ว่าการพิมพ์ธนบัตรจ านวนมากเข้าสู่ระบบการเงินของญี่ปุ่นเป็นส่วนสนับสนุนทิศทางขาขึ้นของราคาทองค า

-คอมเมิร์ซแบงก์ระบุว่า ปริมาณความต้องการทองค าของจีนที่แข็งแกร่งได้มาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของอินเดีย ซึ่งประชาชนชาวจีนก าลังมีฐานะดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการทองค ายังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับจีนไม่สามารถเติมเต็มความต้องการจากปริมาณทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ ธนาคารกลางจีนจึงก าลังเพิ่มการส ารองทองค า ส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณการน าเข้าทองค ายังคงอยู่ในระดับสูงที่อาจเป็นการสนับสนุนราคาทองค า

-ธนาคารกลางของอินเดียกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ทางธนาคารกลางอาจจ ากัดการน าเข้าทองค าของธนาคารต่างๆ ด้วย "มาตรการขั้น

เด็ดขาด"

-ในวันนี้จะมีการประชุมนโบายของอีซีบีและบีโออี รวมไปถึงการแถลงข่าวของนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี โดยมีการคาดการณ์ว่าทั้งอีซีบีและบีโออีจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่เป็นที่แน่นอนว่าจะมีการจับตาการแถลงข่าวของนายดรากีในเวลา 20.30 น.อาจส่งสัญญาณบางอย่างในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในการกล่าวแถลงข่าวสั้นๆ

-นอกจากการประชุมอีซีบีในวันนี้แล้ว ยังมีการประมูลพันธบัตรของสเปนและฝรั่งเศสอีกเช่นกัน ซึ่งจะเป็นตัวทดสอบความเชื่อมั่นของตลาด หากมีการตอบรับที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนอาจส่งผลให้สกุลเงินยูโรยังคงแข็งแกร่งในระยะสั้น กลุ่มผู้น ายุโรปจะกลับมาคุยเจรจาเรื่องงบประมาณในการประชุมอียูซัมมิทวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์นี้ในกรุงบรัสเซลส์ โดยจะเป็นการเจรจาเกี่ยวกับงบประมาณปี 2014 -2020 ซึ่งการเจรจาเมื่อเดือนพฤศจิกายนยังไม่ได้ข้อตกลง

-สมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐสภาและวุฒิสภา รวมถึงคณะกรรมธิการด้านภาคทหาร เร่งกระตุ้นข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดลดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ โดยตัดลดภาคส่วนแรงงานตลอดจนการลดเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทางรัฐสภา