Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,600 เหรียญได้เพียง 1 วัน เมื่อวานนี้ราคา

ทองค าค่อยๆ ปรับตัวลดลงในตลาดเอเชีย และลดลงต่อเนื่องในตลาด COMEX หลังจากที่ตัวเลขสหรัฐต่างๆ ที่ออกมาอยู่ใน

เกณฑ์ของการคาดการณ์ไม่ได้มีผลใดๆ ต่อราคาทองค ามากนัก ในขณะที่การปราศรัยของเบอร์นันเก้วันที่สองก็ไม่ได้มีอะไร

ใหม่ หลังจากนั้นมีแรงเทขายต่อเนื่องจาก SPDR ออกมาอีก 12.04 ตัน ซึ่งขายติดต่อกันเป็นวันที่ 7 โดยลดลงการถือครองลง

เหลือเพียงประมาณ 1,258.4 ตัน จากต้นปีประมาณ 1,340 ตัน ในคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญก็จะมี Unemployment

Claims และดัชนี Chicago ภาพรวมโดยทั่วไปใกล้เคียงกับตัวเลขเดิม หรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย

วิเคราะห์ราคาทองค าทางเทคนิค –ในเชิงเทคนิคยังพบว่าราคาทองค าในระยะสั้นจากที่เด้งขึ้นก็มาก็กลับมาเป็นขาลงอีก

ครั้งหนึ่ง หลังจากหลุดระดับ 1,600 เหรียญลงมา โดยที่ระยะกลางและระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง ค าแนะน าจึงให้เล่นตาม

ทิศทางแนวโน้มขาลง

กลยุทธการลงทุนทองคำในวันนี้

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้– แนะน าให้หาจังหวะให้การเปิด Short Position ต่อเนื่องบริเวณ 1,600 – 1,605 เหรียญ บวกลบ แต่มีราคาเป้าหมายซื้อกลับที่ระดับ 1,580 เหรียญ แนะน าให้พยายามเก็งก าไรในทิศทางขาลง นักลงทุนถือ Long Positionลดสถานะ Long Position เพื่อลดความเสี่ยงในทิศทางขาลง ไม่แนะน าให้ซื้อเฉลี่ยนักลงทุนที่ถือ Short อยู่แล้วแนะน าให้ท าช็อตเพิ่มขึ้นกับ Portfolio และบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสม มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ และแนวรับที่ระดับ 1,580 เหรียญ

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,613 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures J13 เปิดที่ 22,610 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 22,700 - 22,800 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,607เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,602 – 1,610 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,606 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-นายเบอร์นันเก้เองที่กล่าวปราศรัยเป็นคืนที่สองดูจะไม่ได้มีสาระเนื้อหาใดใหม่จากคืนแรกมากนัก อย่างไรก็ตาม นายเบอร์นันเก้กล่าวถึงสภาพตลาดที่อยู่อาศัยว่า “ยังคงอยู่ห่างไกล” จากสิ่งที่เฟดต้องการ และอัตราคนว่างงานสหรัฐจะยังไม่สามารถลดลงได้ที่ระดับ 6% จนกว่าจะถึงปี 2016

-ทางด้านนายดรากี ประธานอีซีบี กล่าวเมื่อคืนนี้ว่า อีซีบียังอยู่ “ห่างไกล” จากการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่มาตรการส่งเสริมสภาพคล่องของอีซีบี ยังคงไม่ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และอีซีบีจะรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ าอย่างไรก็ตามนายดรากีกล่าวว่า นโยบายการเงินไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปได้ มีข้อจ ากัดหลายอย่างที่ขัดขวางไม่ให้นโยบายการเงินประสบความส าเร็จ ซึ่งค าพูดดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ทองค าปรับตัวลดลงภายหลัง

-สมาคมอสังหาริมทรัพย์สหรัฐ เผยว่า ดัชนีการท าสัญญาการขายบ้าน (Pending home sales) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% แตะระดับ 105.9 ในเดือนมกราคม นับได้ว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังเป็นระดับสูงที่สุด นับตั้งแต่เดือนเมษายน ในปี 2010

-คณะกรรมาธิการยุโรป เผยว่า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่อสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้ค่าเงินยูโร ปรับตัวสูงขึ้น 91.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากเดิม 89.5 ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงที่ระดับ 90

-เมื่อวานนี้ SPDR มีการขายทองค าออกเพิ่มอีก 12.04 ตัน จากเดิม 1,270.44 ตัน สู่ระดับ 1,258.4 ตัน นับว่า SPDR ขายติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ดแล้ว

-ค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินเยน แตะที่ระดับ 1.3134 ดอลลาร์ เนื่องจากได้รับการปกป้องจากการที่อิตาลีประมูลพันธบัตรได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 6.5 พันล้านยูโร รวมไปถึงการเฝ้ารอผลการเลือกผู้ว่าการคนใหม่ของ BOJ

-รัฐบาลอิตาลีสามารถขายพันธบัตรอายุ 10 ปีได้เป็นจ านวนเงิน 4 พันล้านยูโร ที่ระดับตอบแทน 4.83% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 4.17% ในเดือนมกราคม นอกจากนี้ อิตาลีสามารถขายพันธบัตรอายุ 5 ปีได้ 2.5 พันล้านยูโร ส่งผลให้ระดับตอบแทนดีดตัวแตะ 3.59% จากเดิม 2.94% ในเดือนที่แล้ว

-ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เรียกประชุมกลุ่มผู้น ารัฐสภา เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ท าเนียบขาวในวันศุกร์นี้ (1 มี.ค.) ซึ่งจะเป็นวันแห่งการเริ่มการตัดลดงบประมาณจ านวน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ทั้งสองพรรค กล่าวว่า ข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะSequester จะยังไม่ปรากฏขึ้นภายในวันที่ก าหนดขึ้นอย่างแน่นอน