Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 30 เมษายน 2556

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 30 เมษายน 2556

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองค าอยู่ในช่วงของการปรับฐาน หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นมาทดสอบระดับแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,485

เหรียญ โดยคาดว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองค าน่าจะอยู่ในกรอบ 1,450 – 1,485 เหรียญต่อไป โดยที่ในช่วงนี้ตลาดจีนปิด

จะท าให้ Physical Demand ซื้อนั้นปรับตัวลดลง อย่างไรดีกองทุน SPDR ยังมีขายต่อเนื่อง เมื่อวานขายออกมาอีก 2.41 ตัน

คงเหลือการถือครองทองค าที่ระดับ 1,080.64 ตัน ฉะนั้นจึงคาดว่าราคาน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways

วิเคราะห์ราคาทองค าทางเทคนิค – จะเห็นได้ว่าราคาทองค ายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,450 – 1,485 เหรียญ และยังคง

แนะน าให้นักลงทุนเก็งก าไรในกรอบแคบๆ ดังกล่าว ให้เน้นท าการขายเมื่อราคาเด้งขึ้นไปบริเวณ 1,480 เหรียญและซื้อกลับ

เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาบริเวณ 1,450 เหรียญเพื่อท าก าไรในระยะสั้น โดยมี Stop Loss บริเวณ 1,445 เหรียญ

กลยุทธการลงทุนในทองคำวันนี้

กลยุทธ์การลงทุนในทองค า

ยังแนะน าให้ลงทุนอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,450 – 1,485 เหรียญ

คาดว่าการลงทุนในขณะนี้จะเป็นลักษณะกรอบแคบ เนื่องจากช่วงนี้

จีนจะอยู่ในช่วงหยุดวันแรงงานด้วย

นักลงทุนถือ Long Position

แนะน าให้ท าก าไรเป็นช่วงๆ

นักลงทุนถือ Short Position

แนะน าให้ท าก าไรเป็นช่วงๆ

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,470 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M13 เปิดที่ 20,500 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 20,250 - 20,350 บาท

Night Recap

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,473เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,463 – 1,475 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,471 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองค าในเดือนนี้เข้าสู่เดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2011 เนื่องจากการถือครองใน Gold ETPs ยังลดลงต่อเนื่องลงสู่ระดับต่ าสุดเป็นประวัติการณ์

-HSBC กล่าวว่า ผู้ถือครองทองค าใน Gold ETP ยังคงท าการลดการถือครองต่อเนื่อง ยิ่งเป็นวันหยุดของจีนก็จะจ ากัดปริมาณการซื้อขายและปริมาณความต้องการทองค าลงไป

-กองทุน SPDR หนึ่งในกองทุนของ Gold ETPs ก็ยังคงท าการขายออกมาติดต่อกันเป็นวันที่ 15 เมื่อวานขาย 2.41 ตัน หรือ

0.22% คงเหลือการถือครองทองค าที่ระดับ 1,080.64 ตัน โดยตลอดเดือนเมษายน SPDR ขายออกมาทั้งสิ้น 136.41 ตัน

-บาร์เคลย์ แคปปิตอล กล่าวว่า ค าถามส าคัญก็คือ ปริมาณการเข้าซื้อของนักลงทุนรายย่อยจะสามารถต่อสู้กับการขายของ Gold ETPs และปริมาณสถานะ Short ที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งทางบาร์เคลย์ แคปปิตอลเชื่อว่า การเทขายของ Gold ETP ยังเป็นตัวกดดันราคาทองค าในระยะอันใกล

-จีนยังคงหยุดท าการเนื่องในช่วง May Day เป็นวันที่สอง ส่งผลให้แรงสนับสนุนการเข้าซื้อทองค าลดลง

-นิวมอนท์ ไมน์นิ่ง คอร์ป เหมืองทองฐานสหรัฐที่ใหญ่ที่สุด ได้รายงานผลก าไรไตรมาสแรกที่ลดลงกว่าที่คาด เนื่องจากการขนส่งทองค าและทองแดงลดลงมากกว่า 10%

-แบร์ริค โกลด์ คอร์ป เหมืองทองค าที่ติดหนี้มากที่สุด ได้เพิ่มการเสนอขายพันธบัตร 3 ส่วนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุน เนื่องราคาทองค าที่ลดลงท าให้ผลก าไรลดลง โดยก่อนหน้านี้ (26 เม.ย.) แบร์ริค โกลด์ คอร์ปถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากเอส แอนด์ พีลงสู่ BBB และมีมุมมองเชิงลบ

-การประชุมเฟดคาดว่า เฟดจะยังคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปและคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม โดยเฟดจะแถลงผลการประชุมในคืน