Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2556

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2556

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองคามีการแกว่งตัวอย่างมากในวันศุกร์ โดยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1,400 เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,400 เหรียญได้เพียงวันเศษๆ ตัวเลขทางเศรษฐกิจทางสหรัฐอเมริกาออกมาในวันศุกร์ดี จึงทาให้มีแรงเทขายกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง โดยภาพรวมที่มีข่าวการถือครองสถานะทองคาลดลง รวมทั้งการซื้อที่เป็น Physical Demand จากจีนและอินเดียก็ลดลงด้วย อย่างไรก็ดี SPDR เมื่อวันศุกร์ไม่ได้ทาอะไรคงทองเท่าเดิมที่ระดับ 1013.15 ตัน วิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิค ราคาทองคายังคงเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,380 – 1,400 เหรียญ โดยยังคงแนะนาให้เก็งกาไรในกรอบแคบ เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นไปให้ทา Short Position เป็นหลัก มองว่าราคาทองคามีโอกาสปรับตัวลดลงมากกว่าที่จะปรับตัวสูงขึ้น

กลยุทธการลงทุนในทองคำวันนี้

กลยุทธ์การลงทุนในทองคา ยังเป็นการเก็งกาไรในกรอบแคบระหว่าง 1,380 – 1,400 เหรียญ ถ้าราคาหลุดระดับ 1,380 เหรียญน่าจะลงได้ลึก ในขณะที่ด้านบนยังดูแล้วมีแรงเทขายเข้ามาค่อนข้างมาก

นักลงทุนถือ Long Position ยังแนะนาให้ทาการปิดสถานะ Long เพื่อทากาไรออกไป

นักลงทุนถือ Short Position ยังแนะนาให้ทากาไรในระยะสั้น

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,420 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M13 เปิดที่ 20,200 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 20,200 - 20,300 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,404 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,390 – 1,418 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,393 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-(-) เมื่อวันศุกร์ราคาทองคาปรับตัวลดลงเกือบ 2% จากการรายงานตัวเลข Chicago PMI ที่ออกมาดีกว่าที่คาด

-(+/-) ตลาดทองคาเปลี่ยนสัญญามาเป็นเดือนมิถุนายนในวันนี้ ในขณะที่นักลงทุนรอการประกาศตัวเลขภาคการจ้างงานสหรัฐ

-ในวันศุกร์

(+) เมื่อวันศุกร์ SPDR ไม่ได้ทาอะไร คงทองคาเท่าเดิมที่ระดับ 1,013.15 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม SPDR ขายออกไปทั้งสิ้น 65.39 ตัน

-(+) ในผลสารวจนักวิเคราะห์ 27 คนจาก Kitco พบว่า 17 รายคาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ 4 รายคาดว่าจะปรับตัวลดลง และ 6 รายคาดว่าจะเคลื่อนตัว Sideways

-(+/-) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Open Interest ลดลง 49,000 คู่สัญญา หรือ 11% ซึ่งนั่นหมายถึงนักลงทุนมีการปิดสถานะเพิ่มขึ้น

-(-) ข้อมูลจาก CFTC เก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พบว่า นักเก็งกาไรลดการลงทุนในสถานะ Long Position ทั้งในสัญญาฟิวเจอร์สและออพชั่นลงสู่ระดับ 35,686 คู่สัญญา นับว่าต่าสุดนับตั้งแต่ที่ CFTC เก็บข้อมูล ในขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

-(-) รัฐบาลอินเดียจัดเก็บภาษีนาเข้าทองคาเพิ่มขึ้นเป็น 459 เหรียญต่อทองคา 10 กรัม จากระดับ 440 เหรียญต่อ 10 กรัมในเดือนที่ผ่านมา

-(+) World Gold Council คาดว่าในไตรมาสที่ 2 อินเดียจะมีปริมาณนาเข้าทองคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 300 - 400 ตัน และถ้าคานวณตลอดปีคาดว่าจะนาเข้ามากถึง 900 ตัน

-(-) บาร์เคลย์ แคปปิตอลกล่าวว่า ตลาดการเงินต่างๆ กาลังเตรียมพร้อมในการที่เฟดจะยกเลิก QE ซึ่งนั่นหมายถึงนักลงทุนจาเป็นต้องปรับพอร์ตการลงทุนของตนเองสาหรับเม็ดเงินที่จะหมุนน้อยลงในตลาด

-(-) ยูบีเอส กล่าวว่า ปริมาณความต้องการทองคาในตลาดเอเชียยังคงเพิ่มขึ้น แม้ว่าอาจไม่มากเท่าเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งค่าพรีเมี่ยมต่างๆ ค่อยๆ ปรับตัวลดลง

-(-) แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริ่ล ลินช์ ลดการคาดการณ์ทองคาเฉลี่ยในปีนี้ลงสู่ระดับ 1,478 เหรียญ/ออนซ์